Hanefiler’e göre haccın ihram, Arafat vakfesi ve ziyaret tavafı olmak üzere üç farzı vardır. Hac bu farzların sıraya uyularak yerine getirilmesiyle eda edilmiş olur. Bu farzlardan ihram şart, diğer ikisi ise rükündür. Buna göre Arafat vakfesinin vaktini geçiren kimse o yıl hac yapma imkanını kaybeder, daha sonra yarım bıraktığı haccını kaza eder.

    Malikiler’e göre bu üç farz yanında sa‘y de farzdır ve dördü birden haccın rükünlerini oluşturur. Şafiiler ise, bunlara saçları kısaltmayı veya tıraş etmeyi (halk veya taksir) ilave ederek rükün sayısını beşe çıkarmışlar ve bu rükünler yerine getirilirken bir kısmında (ilk üçünde) sıraya riayet etmenin de farz (rükün veya şart) olduğunu söylemişlerdir. Rükünlerin tamamı, usulüne göre yapılmadıkça, ceza ve kefaret ödemekle hac sahih olmaz. Eksik kalan rüknün tamamlanması veya haccın kazası gerekir.    Haccın geçerlilik şartlarından birisi ve başta geleni olan ihram konusu yukarıda anlatıldı. Buradan itibaren Hanefi mezhebinde haccın iki rüknü olan Arafat vakfesi ve ziyaret tavafı anlatılacaktır. Bu iki rükün, özel olarak kendilerinin, genel olarak diğer törenlerin ifa zamanına ve mekanına ilişkin olan ve haccın ihram dışındaki diğer iki sıhhat şartı olan “özel vakit” ve “özel mekan” şartlarıyla birlikte izah edilecektir. Sa‘y ve saçların kısaltılması veya tıraş edilmesi, Hanefiler’e göre farz değil vacip olduğu için burada değil, ileride “Haccın Vacipleri” bahsinde incelenecektir.

    in Hac ve Umre Tags: haccın