Gazete,dergi vb.ye abone olan kişinin hayatının farklılaşacağı ve yaşamına yeni bir yön vereceğine işarettir.Rüyada bir yayına abone olmak,abone olunan yayının içeriğine,tarzına göre de farklı yorumlanabilir.Sadece bir ve belirli bir yayına abone olan kişi,hayatının merkezine tek bir şey koyacak ve o amaç için uğraşacaktır.Rüyada bir yere abone olmak,kişinin yeni yaşantısında,eski yaşantısına dair birşeylerin yer almayacağına da işaret eder.Başka bir yoruma göre de;rüyasında abone olan kişi şu anki yaşamından memnun olmayan,onu değiştirmek için düşünceler ve planlamalar peşinde olan bir karaktere işaret eder.    in A