Rüyada görülen her çeşit açma aleti,maksada ulaşmaya,tıkanıklıkların giderilmesine,sarf edilen gayretlerin sonucunu almaya delalet eder.(Ayrıca Bakınız; Anahtar.)



    in A