Rüyada gözyaşı dökmek sevinçle yorumlanır. Akıtılan gözyaşı yanaklarınızı yakıyorsa sevineceksiniz, üşütüyorsa üzülmüş olacaksınız demektir. Rüyada bağırmayarak göz yaşı döktüğünü görmek, dert ve gamdan kurtulmaktır. Bağırmış olarak göz yaşı döktüğünü görmek, o yer halkı için musibet gelmiş olacağına yorumlanır. Ağlamadığı halde gözlerinden yaş akma yaptığını görmek, muradına ermektir. Göz yaşı döktüğünü ve ama gözlerinden yaş akmadığını görenin, beklediği şey, umut ettiği şey eline geçmez. Göz yaşı döktüğünü ve gözünden yaş yerine kan akma yaptığını görmek, elinden kaçırdığı fırsata pişman olduğuna ve günahlarından tövbeye delalet eder. Ebu Sait El Vaize göre: rüyada tanıdığı bir insanin vefat ederek buna göz yaşı döktüğünü görmek, gördüğü gibi çıkmaya, ölüm yüzünden musibete, ıstırapa ve halkın suçlamış olmasına delildir. Halkın bir büyük için ağladıklarını ve elbiselerini yırttıklarını görmek, bahse konu olan insanın kötülük yapmış olacağına delalet eder. Rüyada öldüğünü ve cenazesinin arka tarafından halkın sessizce ağladıklarını görmek, devlet büyüğü kısmından tüm insanların sevineceklerine işarettir. Kirmaniye göre: Rüyada göz yaşı döktüğünü gören, büyük bir sevince ve rahata ulaşır. Şayet gözyaşı dökmek, bağırmış olmak ve ah vah ile olur ise, bir musibete işarettir. Gözleri yaş ile dolu olmasına rağmen dışarı akmadığını gören, helal mal ve para kazanır. Soğuk gözyaşı, gam ve ıstırapdan kurtulmaya; sıcak gözyaşı ise ıstırapa delalet eder. Sağ gözünün yaşı akarak sol gözüne girdiğini gören, yakınlarına kavuşur. Caferi Sadıka göre: Göz yaşı döktüğünü ve sonra güldüğünü görenin eceli yaklaşmıştır. Rüyada ağlamış olmanın en güzeli bağırmış olup çağırmış olmadan ağlamaktır. Bunu binden çok deneyim ettim ve her birisinde yalnız iyilik ve hayır gördüm. Bir başka anlatıma göre de: Rüyada yüksek sesle bağırmış olarak ya da elini yüzüne vurarak, üzerini başını yırtarak gözyaşı dökmek, rüyayı gören kişinin gerçekte bu biçimde ağlamış olmasına işaret eder. Şayet Allahu Teala korkusundan, günahını hatırlamış olup pişman olmaktan veya Kurmuş olan dinlemiş olmaktan dolayı ağlanıyorsa, o vakit rüyayı gören kişinin sevinmesine, hüzün ve ıstırapının gitmiş olmasına işaret eder. Sessiz gözyaşı dökmek, Allahu Tealadan korkmaya, Allahu Teala kısmından rahmetin inmesine, muhtaç olan kimseler için yağmur yağmasina delalet eder.    in A