Rüyada yakın görmek iyi biçimde tabir edilmez. Rüyası esnasında yakınını gören şahsın yaşamında olumsuz şeyler ve değişik problemler gündeme gelecek anlamına gelir. Bununla birlikte sağlık sıkıntılarının da baş göstereceği manasına çıkar. Şahıs rüyası esnasında harika anlaştığı ve çok kıymet verdiği bir yakınını görecek olursa bu iyi şeylere işaret eder. Şahsın yaşamında mesud edici pozitif gelişmeler olacak anlamına gelir. Şahıs şayet rüyası esnasında hiç haz etmediği ve anlaşmış olamadığı bir yakınını görecek olursa bu olumsuz ve kötü şeyler yaşayacağı manasına çıkar. Rüyada yakın görmek bununla birlikte arkadaş malum bir şahısdan bir ziyan veya kötülük gelmesiyle esasen bahse konu olan insanın gizli bir hasım olduğu da anlaşılmış olacak anlamına gelir.  Rüyada Teyze Görmek

  Rüyada şahsın teyzesini görmüş olması şahsın kendisisi için bir öz tenkit yapmış olarak kusurlarını görmüş olması gerektiğine işaret ederek bahse konu olan insan için bununla birlikte da zengin olmak manasına çıkar.

  Rüyada Dayı Görmek

  Rüyada dayısını görmüş olan kimse, ya dayısından, ya halasından veya anne kısımından olan kuzenlerinden bir mevzuda dayanak görecek anlamına gelir. Bir de bir mevzu üstünde düşünce alışveriş işini yapılacağı ve nasihat alınacağına delalet eder.

  Rüyada Amca Görmek

  Rüyada amca görmek hayra yorulur ama rüyayı gören kişinin başkalarından rızıklanmasını muhakeme etmesi yerine çalışmış olarak yaşamını idame ettirmesine delalet eder.

  Rüyada Kuzen Görmek

  Rüyada kuzen görmek umut yoksunluğuna düşmüş olmaya delalet eder. Rüyası esnasında kuzeninden havadis almış olduğunu görmüş olan kimse yakınlarıyla bütün bağlantılarını bitirmiş olacak anlamına gelir.

  Rüyada Hala Görmek

  Rüyada hala görmek baba kısımında gelmiş olacak hayra delalet ederken bununla birlikte şahsın kazancı manasına çıkar.

  Rüyada Enişte Görmek

  Rüyada enişte görmek, rüyayı gören kişinin yakınları kısımından sömürüldüğü ve pohpohlanarak kendinden istifade ettikleri manasına çıkar. Rüyayı gören kişinin yakınları, kar sahip olmak için rüyayı gören kişiyi istemiş oldukları gibi yönlendirmiş oluyor anlamına gelir.

  in A