Rüyada alay görmek, rüyayı gören kişinin ne yaparsa yapmış olsun kimse kısımından ciddiye alınmayacağına, daha evvel söylediği yalanlar yüzünden kendine yakın olan tüm insanların itikadını yitirip itimatlarını sarstığına belirtitir. Alay görmek şahsın aldatılmış olacağına, iyi gözlemlenen ama kötü niyetli birisi kısımından dolandırılacağına, şahsın birçok kusurlu tutum içinde olacağına ve tabiatını değiştirmiş olmak yerine başkalarına kızacağına işaret eder. Alay görmek, malik olunan karakterin ve tabiatların başkaları kısımından cici görülmediğine, toplumsal manada yalnızlaşan rüyayı gören kişinin noksanlarının idrakinde olmasına rağmen bunlar üstünde herhangi bir iyileştirmiş olma içinde bulunmayıp aynı sorunlu tutumlara devam ettiğine de yorumlanır.  Rüyada Alay Ettiğini Görmek

  Böbürlenmiş olmak ve başkalarını küçümsemiş olmak manasına gelmiş olan rüya, şahsın sevilmeyen birisi olduğuna işaret eder. Rüyayı gören kişiyi elverişlisiz tutumlarda bulunmuş olmasının ikili bağlantılarında de birçok sıkıntıya sebep olduğu, haneli şahısların söylemiş oldukları yalanların ortaya çıkması yüzünden eşleriyle aralarında ayrılıkların gündeme geleceği biçiminde de yorumlanır. Dalga geçmek rüyayı gören kişinin dostları ile arasında atışma çıkmış olacağına, ancak kalınacağına, para ile her şeyi halledebileceğini muhakeme eten rüyayı gören kişinin giderek yapyalnız bir yaşam sürmüş olacağına de delalet eder.

  Rüyada Kendisiyle Alay Edildiğini Görmek

  Muvaffakiyet için çok uğraşan rüyayı gören kişinin akrabası kısımından dayanak görmeyeceğine ve ayrıca benzeri kısımından dahi yaptığı teşebbüslerin baltalanmış olacağına işarettir. Şahsın etrafınca ciddiye alınmamasının ruhsal olmak suretiyle kötü bir psikolojiye sahip çıkmasına sebep teşkil edeceğine, uğursuzluklar ve şanssızlıklarla dolu kişisel yaşantının giderek içerisinden çıkılması zor bir vaziyet haline gelmiş olacağına, şahsın iş mevzusunda da aynı sorunları yaşaması sonuçunda bütün hayat şartlarının kötüye gideceğine delalet etmektedir.

  Rüyada Alay Görmenin Psikolojik Yorumu

  Aşağılık kompleksine ve özgüven yetersizliğine dikkat çeken rüya bununla birlikte şahsın kendini beğenmediğine, malik olduğu yetilerin nüansne varamadığına ve çocukluğundan sonra etrafınca alay mevzusu olduğuna yorumlanır. Kötü hayat şartlarından bunalmış olan ve daha güzel bir yaşama özenen şahısların bilinçaltlarını da yansıtır.

  in A