Bakınız;Yıllık.Rüyada bildiğiniz bir konuya ait almanak incelemek geçmişte yaşadıklarınızdan ders çıkarmanız gerektiğine işaret eder.Almanak öylecene duruyorsa ve siz kapağını bile kaldırmıyorsanız geçmişte yaşanan bir olaya kızgınlığınızın geçmediğine.Almanak hazırlıyorsanız,işlerinizi daha planlı ve düzenli yaptığınız bir sisteme geçeceğinize işaret eder.Vitrinde almanakların bulunduğu bir kitapçının önünden geçiyorsanız veya bir kitapçıda almanaklara bakıyorsanız,büyüklerinizden birinden nasihat işiteceğinize işaret eder.    in A