Rüyada altın saat görmek, rüyayı gören kişinin disiplinli ve sistemli bir hayat stilini benimsediğine ve buna elverişli yaşayarak, onun dışına çıkmadığına yorumlanır. Rüya sahibinin lafına sadık, dürüst, yürekli ve fazilet maliki olduğu manasına çıkar. Bu rüya bununla birlikte kimi terslikler ve engellerle karşı karşıya gelmeye, işinde muvaffakiyetsiz olmaya ve dolayısıyla zor bertaraf edilecek bir devir geçirmiş olmaya delalet eder.  Rüyada Altın Saat Taktığını Görmek

  Rüyayı gören kişinin vakti herşeyin  üstünde tutuğuna işaret eder. Rüya sahibinin yaşamın bir anını dahi boşamış ol geçirmiş olmak istemeyen, tabiri cazise karınca gibi çalışmış olan, yararlı işler yapmış olmak için nefes tüketen, başta kendisine sonra da çevrendekilere yararlı olmak için çırpınmış olan kimse olduğu biçiminde kabullenilir.

  Rüyada Altın Saat Almak

  Rüyayı gören kişinin ümit ederek giriştiği işlerde muvaffakiyet sahip olacağına ve istediği neticeleri alacağına tabir edilir. Şahısı hem makam hem de mal mülk maliki yapmış olacak, şöylece hayat koşullarını da iyileştirmiş olacak, işler yapmış olacağına ve amaçı on ikiden tutturacağına yorumlanır.

  Rüyada Altın Saat Armağan Almak

  Rüya sahibinin bütün hissiyatlarını harekete geçirmiş olacak, onu heyecanlandıracak, mutluluk gözyaşlarına boğmuş olacak ve daha evvel almış olduğu havadislerin hiç birine benzemiş olmayacak kadar hususi bir bilgi alacağına ve sevinçten ne yapacağını bilmiş olamaz olacağına delalet eder. Müjde alım yapmak anlamına gelir.

  Rüyada Altın Saat Vermek

  Rüyada altın saat vermiş olmak de altın saat armağan almanın tam aksine müjde vermiş olmak olmak suretiyle kabullenilir. Rüya sahibinin birine ziyadesiyle sevinç duyacağı, umutlanacağı ve ne yapacağını bilemeyeceği bir şeyi havadise edeceğine işaret eder.

  Rüyada Altın Kol Saati Görmek

  Rüyayı gören kişinin kimi beklentileri ve programları olduğuna delalet eder. Şahsın vakite bıraktığı ama bir yanda da gerçeğe dönmesini sabırsızlıkla beklediği kimi ümitleri olduğuna tabir edilir.

  in A