Rüyada abd görmek, rüya sahibinin yapacağı işlerde ve meydana koyacağı projelerde son derece başarılı olacağına ve yöneticileri kısımından çalışmalarının beğenilmiş olması neticesi, yüksek bir mevkiye getirileceğine ve bu sebeple daha evvel dostluk etmiş olsun veya olmasın pek çok insan kısımından kıskanılacağına ve nazar ve dedikoduya maruz kalmış olacağına delalet edilir.  Rüyada Amerika?ya Gitmek

  Rüyada abd?ya gitmiş olmak, başıboş insanlarla yapılan arkadaşlığın rüyayı gören kişiyi bozduğuna ve artık memnun bir yuva kurmuş olup çoluk çocuğa karışması gerektiğine işaret edilir.

  Rüyada Amerika?da Olduğunu Görmek

  Rüyada abd?da olduğunu görmek, rüyayı gören kişinin, epeycedir yaşamış olduğu ve yaşamını son derece menfi bir biçimde etkilemiş olan baskıdan feraha ermesine ve özgürlüğe kavuşmasına yorumlanır.

  Rüyada Kendisini Abd Dışında Görmek

  Rüyada kendisini Abd dışında gören şahsın, uzun ve yorucu çalışmalardan ve projelerden sonra kazanç sağlayacağı büyük paraya karşın sağlığında hem ruhsal cepheden hem bedensel cepheden sorularla karşı karşıya geleceğine delalet edilir.

  Rüyada Avrupa?ya Gitmek

  Rüyada avrupa?ya gitmiş olmak, başka bir ülkeye gidilip para kazanmak için iş aranmış olacağına ve iş bulunmuş olduktan sonra maddi vaziyetin düze çıkarılmış olacağına işaret edilir.

  Rüyada Avrupa?da Olmak

  Rüyada avrupa?da olmak, rüyayı gören kişinin, iş yaşamı için giriştiği çalışmalar ve yaptığı seyahatler yardımıyla gelenek seviyende gündeme gelecek yükselmiş olmaya yorumlanır.

  Rüyada Yabancı Memleket Görmek

  Rüyada yabancı memleket görmek, iş yaşamında gündeme gelecek büyük muvaffakiyetler yardımıyla üzer kademelerde vazife alım yapmaya ve kazanılacak para ile mal ve mülk satmış olun alım yapmaya işarettir.

  Rüyada Fakir Memleket Görmek

  Rüyada fakir memleket görmek, rüya sahibinin yapacağı bir yanlış veya istemiş olmadan söyleyeceği bir yalan yüzünden insanlar arasındaki saygınlığını yitirmesine ve güvenmiş ol yetersizliğinden dolayı iş kaybına uğrayıp son derece büyük parasal kayıplar vermiş olarak iflasa uğramasına delalet edilir.

  in A