Rüyada dost görmek salt manasıyla iyidir ve iş yaşamındaki yeniliklere, yükselmelere ve ilerlemelere delalet eder. Rüyada görmüş olunan dostın halis niyetli, güvenilir birisi olması da gene hayra yorulur ve rüyayı gören kişinin yaşamının uzunluğuna delalet eder. Dost halis niyetli değil de art niyetli biriyse rüyayı gören kişinin asabiyetine ve bunu denetleme altına alım yapması gerektiğine delalet eder. Rüyada arkadaşla yapılacak olan atışma yapmış olduğunuz bir şeyden ötürü üzülmüş olacağınıza ve sebep yapmış oltuğunuz mevzusunda kendinizi suçlamış olacağınıza işaret eder. Şayet dost sıhhat problemleri ile savaşıyorsa kazancın artış göstereceğine, dostın vefatı da uzun bir yaşam delalet etmektedir. Şayet rüyada dost neşeli ve heyecanlıysa bu aynı şeyi rüyayı gören kişinin de yaşayacağı manasına çıkar şayet rüyada görmüş olunan dost mutsuz ve kederliyse o vakit bu o dost için gelmiş olacak olan olumsuz bir havadis manasına çıkar.  Rüyada Arkadaşla Bir Yere Gitmek

  Rüyada dostuyla bir yere gitmiş olmak üste yola koyulmuş olmak rüyayı gören kişinin etrafında hüzünlü olan bir şahısdan sebep hüzünlü olduğuyla alakalı söz alım yapmaya çalışmış olmak fakat muvaffak olamamak manasına çıkar.

  Rüyada Arkadaşla Konuştuğunu Görmek

  Rüyada arkadaşla karşılaşıp onunla konuşmuş olmak veya sohbet etmek iyidir, arkadaşla alakalı duyulacak bir havadise delalet eder.

  Rüyada Yeni Bir Dost Edinmek

  Rüyada yeni bir dost bulmuş olmak harika bir şeydir. Yeni ve sevindirici olaylara delalet eder. Rüyayı gören kişi için güzel başlangıçlar manasına çıkar. Rüyada yeni bir dost edinmiş olma ilerlemiş olmaya delalet ederken mekân değişikliği manasına da gelir.

  Rüyada Arkadaşla Atışma Etmek

  Rüyada arkadaşla atışma etmek iyi bir mana taşımaz. Rüyayı gören kişinin çok güvendiği birisi kısımından düş kırıklığına uğrayıp üzülmüş olacağına delalet eder. Bununla birlikte rüyayı gören kişinin bu şahsa derdini açık hale getirdiği için sonradan kendine çok kızması manasına da gelir.

  Rüyada Dost Dövmek

  İş mevzusunda epeycedir problem yaşayan bir şahsın iş bulmuş olması için büyük bir yardımda bulunulacağına, bu vesileyle sıkıntılarının bitmiş olması ve memnun olması için lazım olan şeylere ereceğine, yapılan yanlış hareketlerin kısa vadede ve herhangi bir ziyana uğramadan telafi edileceğine ve ferahlığa çıkılacağına tabir edilir.

  Rüyada Küs Dost Görmek

  İş yaşamında son derece büyük bir projede bir çıkmaza girileceğine, verilen kararların geriye doğru giteceğine, ev halkı arasına nifak tohumları serpileceğine, benzerlerin birbiri peşine büyük tartışmalara girmiş olacağına, bu nedenle bu günlerde bir yol ayrımına gelmiş olacaklarına ve korkulan bir şeyle elde olmadan yüzyüze gelineceğine işaret eder.

  Rüyada Yakın Dost Görmek

  Hayırlı bir iş ile alakalı olmak suretiyle eskisinden daha da çok güzel havadis alınacağına, işlerin tez zamanda olumlu yönde neticeleneceğine, atılmış olan adımların ferahlığa çıkmış olacağına, meşakkatların, dertlerin ve hüzünlerin geride kalmış olacağına, iş yaşamında yeni bir döneme girileceğine, kırılmış olan kalplerin tamir edileceğine ve kardeşlerin birbirine daha fazla bağlanmış olacağına tabir edilir. Aynı vakitde, kısa bir müddet evvel kaybolmuş olan manevi kıymeti yüksek bir eşyanın bulunmuş olacağına ve hayallerin gerçeğe dönmüş olacağına delalet etmektedir.

  Rüyada Eski Dost Görmek

  Epeycedir düşünce edilen şeylere tez zamanda kavuşulacağına, sorunların sevilmiş olan bir aile dostunun yardımı ile olumlu yönde neticeleneceğine, sıhhat problemleri ile geçen bir evrenin bitmiş olacağına, sonuca giden yoldaki engellerin yok edileceğine ve neşeli ve son derece sevindirici havadisler alınacağına tabir edilir. Ayrıca, uykusuz gecelerin sona ereceğine yorumlanır.

  Rüyada Dost Ve Kalabalık Görmek

  Sorunlu ve zor bir durumla veya üzücü bir olayla karşılaşılacağına, dertlerin artış göstereceğine, verilen vazifesi yerine getirmiş olmak için lazım olan imkânların sağlanamayacağına, iş ile alakalı olmak suretiyle şehirdışına çıkılacağına, kararsız kalınmasından dolayı büyük bir parasal kayba uğranacağına ve meşakkat çekilmiş olacağına işaret eder.

  Rüyada Gözyaşı döken Dost Görmek

  Kazancın artması ile beraber elde bulmuş olun işi büyütmüş olma arzusunun açığa çıkacağına, atılmış olacak adımlarla en doğru kararın verileceğine, girilecek olan işte büyük bir muvaffakiyet kazanılacağına, bol talihli bir evreye girileceğine, huzur edilecek bir işin başına getirileceğine ve görülmemiş derecede zor bir işin hakkından gelineceğine tabir edilir.

  Rüyada Ünlü Birisiyle Yakın Dost Olmak

  Rüya sahibinin yapacağı bir işin çok sükse meydana getireceğine bunun da etrafında heyecanlı kişilerin toplanmış olmasına ve kendine hayranlık dolu bakışlarla bakmış olacağına ve kendisisi ile yakınlık kurmuş olmak istemiş olacaklarına işaret eder. Şahsın isminin her yerde geçmesine ve ferah kitlelere ulaşmış olmasına sebep olacak bir teşebbüsü olacak anlamına gelir.

  Rüyada Cinle Dost Olmak

  Şahsın kendinden başka hiç kimsenin inanmayacağı bir işte son derece başarılı olacağını muhakeme etmesine ve insanların kendine gülen ve alay edici bakmalarıyla onun motivasyonunu düşürmüş olacak laflarına aldırış etmeyeceğine delalet eder. Şahsın bildiği yoldan gideceği manasına çıkar.

  Rüyada Ölmüş Bir Dost Görmek

  Mesele ve uzlaşmazlık içine girmiş olup devamlı çatışmış olma halinde olunacak bir kişiye ve onunla tüm bağın koparılacağına, bu şahısdan yaşanan güzel günleri hatırlamış olmak istenmeyecek kadar nefret edileceğine yorumlanır.

  Rüyada İki Dost Görmek

  Rüya sahibinin hissiyat ve fikirleri arasındaki ahenkine işarettir. Şahsın hiç bir vakit iki düşünce içine düşmediğine, kendisi yaşamı mevzusunda hep net olduğuna bununla birlikte etrafındakilere karşı son derece duru bir tavır sergilediğine delalet eder. Rüyayı gören kişi göründüğü ve olduğu gibi birisi anlamına gelir.

  Rüyada Irak Bir Dost Görmek

  İş ve aile yaşamı mevzusunda ırak gelecekle alakalı fikirlere işaret eder. Şahsın yakın gelecekten çok ırak gelecekle alakalı beklentileri ve ümitleri var anlamına gelir. Kişi, ürettiği planların kendine kısa değil uzun vadede hayır getireceğinin bilincindedir ve bu vaziyeti kabullenmiştir. Onun çaresi yarınlarda anlamına gelir. Aynı vakitde, karanlıkların aydınlığa çıkmış olacağına işaret eder.

  Rüyada Dost Kısımından Satılmak

  Kişinin, başından kimi olumsuz hadiseler geçtiğine ve bunun için kendini hep sakındığına, neredeyse her an yeni bir kazanın, belanın veya bir tehlikenin içine düşeceğini hissettiğine ve dolayısıyla de huzur olamadığına yorumlanır. Şahsın kendini hiç bir vakit selamet içerisinde görmediği ve devamlı tedbirler alım ihtiyaçı içinde olduğu manasına çıkar.

  Rüyada Tanımış olduk Erkek Dost Görmek

  Rüya sahibinin o arkadaşla muhakkak bir işi olacağına delalet eder. Bu şahıs rüyayı gören kişinin sevdiği ve görüştüğü dostsa iyi bir gaye için buluşacaklarına, şayet anlaşmış olamadığı, sevmediği ve artık görüşmediği dostsa o vakit da onunla bir münakaşa veya münakaşa içine girmiş olacağına yorumlanır.

  Rüyada Eski Sevgili İle Dost Olmak

  Eski sevgilisinin yaptığı bir haksızlığın unutulamadığına ve içine sindirilemediğine veya tam aksine ona yapılan bir hata sebebiyle pişman olunduğuna ve devamlı bu probleme takılmış olup durulduğuna işaret eder. Ayrıca, şahsın bu halden feraha ermek için adım atma gereksinimi duyduğuna yalnız içerisinde olduğu vaziyetden dolayı hiç bir şekilde istediğini yapamadığına ve daha uzunca bir müddet cesaret edemeyeceğine tabir edilir.

  Rüyada Arkadaşla Yürümek

  Her daim sürmüş olacak rahat, güvenmiş ol, sakinlik ve sevinç anlamına gelir. Hayata karşı dikmiş ol durmuş olmaya, iyi de olsa kötü de olsa vazgeçmemeye, gayesinden ve yolundan dönmüş olmamaya, kendisini hep kuvvetli hissetmiş olmaya ve kendisine karşı hep hürmet ve güvenmiş ol duymuş olmaya yorumlanır.

  Rüyada 3 Dost Görmek

  Şahsın insani bağlantılarının iyi olduğuna, insanlarla hep müşterek bir nokta yakalamış olmayı başardığına bu vesileyle herkesle iyi geçinebildiğine ve insanlara karşı hep uzlaşmacı tavır içinde olduğuna delalet eder. Rüyayı gören kişi halis niyeti yardımıyla hep bir çare ve bir orta çare bulmayı başarmış olacak kadar engin yürekli ve kalender anlamına gelir. Ayrıca, herkes kısımından sevilmiş olan ve sayılmış olan birisi olunması yardımıyla işlerin kötüye gittiği bir vakitde insanların büyük dayanaklar vermiş olacaklarına ve ters giden işlerin rayına gireceğine işaret eder.

  Rüyada Asker Dost Görmek

  Tüm insanların sahip çıkmak istediği ve yalnızca kimilerinin malik olacağı özü lafı bir, sır tutmuş olmayı bilenmiş ol, yürekli, güvenilir ve bununla birlikte makam maliki bir kişinin yakınında olmak manasına çıkar. Rüya sahibine bilhassa malik olduğu makamla kuvvet vermiş olacak ve ona güvenle sırtını yaslayabileceği bir insanın var olduğuna delalet etmektedir.

  Rüyada Arkadaşla Atışma Etmek

  Bir probleme aklı takılmış olmak anlamına gelir. Şahsın bir kimse kısımından kendine yönelik laflarına veya hareketlerine karşı bir mana veremeyerek bu halin nereden kaynaklandığını çözmüş olmak için mesai harcadığına yorumlanır. Aynı vakitde, varılan hata bir karardan dolayı işlerin çıkmaza gireceğine ve istenmeyen kimi vaziyetlerin gündeme geleceğine delalet eder.

  Rüyada Dost Görmenin Psikolojik Yorumu

  Fertin paylaşım dileğinin göstergesidir. Kişi, tabiatı gereği paylaşıma çok açık olmakla birlilte gerek yetiştirilişi gerekse çevresinden gördüklerine ve almış olduklarına bağlı olmak suretiyle kendisi insiyatifi oranında paylaşım içinde olur. Öyleki bu anlamına gelir ki her insan paylaşımcı değildir. Arkada, esasen şahısdaki duygu yüklü yetersizliği gösterir. Kimi insanlar vardır ki parasal anlamda herşeye sahiptirler ama manevi olmak suretiyle dost mevzusunda küllüyen yoksul kalmışlardır. Paylaştıkça daha fazla memnun olma arzuları ve hayalleri olmasına rağmen bu paylaşıma cidden layık kimseler bulmuş olamazlar ve hep gerçek bir dostın, baki br dostluğun hayalini kurarlar. Bulanlar mevcutsa çok talihli olduklarını söylemiş olmalıyız.

  in A