Rüyada at binmek, şahsın mertebesinin artmasına ve yöneticilik makamına yükselmiş olmasına delalet etmektedir. At binmek umumilikle izzet ve şerefin artmasına, şahsa ulaşmış olacak hayır ve bolluklara, ekonomik manada yücelmiş olmaya ve zenginleşmiş olmaya, makam mevki maliki olmaya, insanlarca hürmet duyulup sevilmiş olmaya, beklenen terfinin gerçeğe dönmesine, cemiyet içinde güzel bir isimle yad edildilmeye, her doğrultudan bereketle geçecek bir evreye tabir edilir.  Rüyada Uysal Ve Sakin Bir Ata Binmek

  Rüyası esnasında uysal, sakin bir ata binip gezinmiş oltu yaptığını görmüş olan kimse o atın kıymeti ve büyüklüğü nispetinde bir dereceye ya da makama ulaşır. Bu rüya size göre sevindirici bir rüyadır. Görmüş olan kimse şayet bir terfi bekliyorsa en bu günlerde buna ulaşır. Kızgın bir ata binmek ise zorlu bir makama yükselmiş olma, işin çetinliğine ve iş yaşamında yorulmuş olma manalarına gelir.

  Rüyada Uzuvları Eksik Bir At Görmek

  Rüyası esnasında uzuvları eksik bir ata binene kimse makamını kaybeder ya da rüyada gördüğü yetersizlik derecesinde bir ziyana uğrar. Kimi bilginlere göre ise bu rüya arzularınızın gerçekleşeceğine; ama her şeyin tam istemiş olduğunuz gibi olmayacağına tabir edilir.

  Rüyada Çıplak Bir Ata Binmek

  Rüyada eyeri olmayan çıplak bir ata binene şahıs şeref ve izzet maliki olmak suretiyle, makam ve mevki açısından derecesi yükselir. Bu rüya şahsın yaşayacağı bolluklu ve güzel bir olaya da tabir edilir.

  Rüyada Kızıl Yeleli Bir Ata Binmek

  Kızıl yelesi ve tüyleri olan bir ata binen kimse, dini manada yükselir ve manevi değerleri artar. Bu rüya gören şahsın manevi olmak suretiyle insanlar arasında güzel bir isimle anılmış olmasına, iyi tabiata ve hijyenik kalbe de tabir edilir.

  Rüyada Sarı Bir Ata Binmek

  Rüyada sarı bir ata binen kimse hafif bir rahatsızlık geçirir ve sonra sağlığına kavuşur.

  in A