Rüyada atmaca görmek, kuvvet, kudret, akide ve güvenmiş ol maliki olmaya, tüm işlerden anlının akı ve mutlu edici bir sonucla çıkmış olmaya işaret eder. Rüya sahibinin yaşamında başarmış olmak istediği tüm işleri zaferle ve büyük bir üstünlükle alacağı manasına çıkar. Hırs, azim ve istekle çalışmış olmaya ve parasal anlamda kuvvetli olmaya yorumlanır. Rüyada atmaca görmek, bir öte taraftan da çetin mizaçlı ve çetin görünüşlü, kaba yapılı bir kişinin var olduğuna delalet eder.  Rüyada Atmaca Kuşu Görmek

  Rüyada atmaca kuşu görmek, rüyayı gören kişinin yaşamını zorlaştırmış olan, almış olduğu kararları sabote eden, kazanç sağlayacağına inandığı işlerin mani olmaya çalışmış olan, zorba davranış içinde olan ve dediğim dedik bir kişinin varlığı ile yorumlanır.

  Rüyada Atmaca Yakalamak

  Rüyada atmaca yakalamış olmak, kendisinden güçsüzleri ezmiş olmaya çalışmış olan, kendisinden kuvvetliden de korkan ve ırak durmuş olan bir kişiye işaret eder. Bu şahıs hanede sanki bir aslan gibi kükremiş olup durur, akrabasını rahatsız eder, dışarıda ise bir kedi yavrusu kadar sessiz ve korkak davranır diye tabir edilir.

  Rüyada Atmaca Yavrusu Görmek

  Rüyası esnasında atmaca yavrusu görmüş olan kimse, aile yaşantısından yana çok talihli olacak ve aile saadeti yaşayacak anlamına gelir. Bu rüya, şahsın kendine istediği kadar çocuğun da nasip olacağı manasına çıkar.

  Rüyada Atmaca Avlamak

  Rüyası esnasında atmaca avladığını gören kişi,hak yolunu terk edecek, hayır işlerini unutmuş olacak, sevaplarını çoğaltacağı yerde günaha saplanacak ve her geçen gün de gittikçe daha büyük bir günahkâr olacaktır şeklinde açıklanır.

  Rüyada Atmaca Öldürmek

  Rüyada atmaca öldürmüş olmak, rüyayı gören kişinin itikatlı ve hırslı oluşu yardımıyla bütün rekabet ettiği kişileri gerisinde bırakmış olacağına ve hasımlarını da yeneceğineişaret eder. Rüya sahibinin bütün zorlukların ve sorununun başaracak kudrete malik olduğu değerlendirmesi yapılır.

  in A