Rüyada attan düşmek; her yorumcu rüyayı değişik biçimlere göre yorumlamış olsa da rüyada at her nasıl görmüş olunursa görülmüş olsun iyi şeylerin olacağına delalettir. Evvela rüya da at görmenin ne manalara geldiğini öğrenmek gerekir. Kimi değerlendirmelere göre olumsuz şeyler söylense de her yorumcu at ile alakalı bir şeyin görülmüş olmasını iyi tarafa dair yorumlamaktadır.Rüyada at görmek; rüya sahibinin makam ya da rütbe atlayacağına işaret eder. Yolculuk yapacak olmaya ya da hasımınıza karşı üstün geleceğiniz manasını taşımaktadır. Rüyada atları renkli görmek de değişik manalar taşır. Mesela atın kuyruğu, yelesi ya da ayakları kırmızı olmak suretiyle görmüş olunan at dindarlık manasına gelir. Ak görmüş olunan at hasımına karşı galip gelmeye, kara renkte görmüş olunan at ise saltanat manasına gelir. Rüyası esnasında kula ata bindiğini görmüş olan kişi hasta olur biçiminde yorumlanır. Kırmış ol renkte olan at hayır ve berekettir. Demir lekesi renginde at görmek  gelmiş olacak bir şöhret biçiminde yorumlanmaktadır.  Bekar birinin kısrağa binmesi asil ve zengin biriyle evlenileceği manası taşımaktadır. Gene ak at kara ata galip geliyorsa veya rüyada kızıl kısrak görülmüş ise keyifli fakat bir o kadar da dindar olan bir kadınla evlenilecek olmak suretiyle yorumlanır. Rüya sahibi şayet rüyası esnasında kendini birden çok ata sahip çıkarak görüyorsa meslektaşları arasında veya yakınları arasında göze batacağı manasına gelmektedir.  Şayet rüyada ata binen şahsın benzeri hamile ise doğmuş olacak çocuğunun oğlan olacağı düşünülür. Kuyruğu gür olmak suretiyle görmüş olunan at çocuk ve yakın çokluğunu işaret eder. Rüyada atın bir kısıma doğru sıçramış olması rüya sahibinin bir işi muhakeme etmesi veya bir fikir üstünde akıl yürütmesi manasına gelir. Melez at yüksek rütbeye veya bir çocuğa delalet eder. Rüyada kendi  zayıf olan atını kuvvetli olan bir atla değişmiş ol tokuş yapmış olan şahsın kötü bir halden iyi bir hale gelmiş olacağına şayet bu halin tam aksi olursa öyleki kuvvetli olan atını zayıf bir atla değişmiş ol tokuş yaptığı görülmüş olmuşsa şahıs iyi halden kötü bir hale düşmüş olacak biçiminde yorumlanır.Bir yerleşim sahasına toplu bir biçimde girmiş olan başıboş atlar çok şiddetli yağacak olan yağmur manasına gelmektedir. Terk edilmiş olmak suretiyle görmüş olunan yılkı atları ise saltanı sonra eren şahısları veya hasta ve düşkünleri işaret eder. At tersi şerefli bir kimsedir. Bu tersi süpürmek ise şerefli bir kimseden alımı yapılacak olan maldır. Rüyada genç ve büyük bir at görmek rüyayı gören kişinin yiyip içeceği şeylerin çoğalmış olması manasına gelir. Rüyada görmüş olunan yaşlı at ise işlerin bozulmaya uğraması manasına gelir. Huysuz ata binmek rüya sahibinin hilekar ve yalancı birisiyle kurulacak bağlantıya ve bundan ötürü bahse konu olan insandan görülmüş olacak ziyanı gösterir. Eyeri olmayan at görülmüş olmuşsa şayet rüyayı gören kişi şahsın giriştiği ilerden pozitif netice alamayacağına yorumlanır.  Rüyada at kısmından ısırılmak herkes kısmından hürmet görmek olmak suretiyle yorumlanır. Gene rüyada at öldürdüğünü görmüş olan kişi mal ve paraya kavuşur. Rüyada atı ölü halde görmek şeref ve itibara kavuşur. Erkek at iktidar ve güçtür. Erkek ata bindiğini görmüş olan kişi hasımından korunmuş olur. Rüya da attan düşmüş olmak kazanılan nimet, rüyayı gören işinin hayırlı işler yapmış olacağına ve  gelecek olan bolluku işaret etmektedir. Gene attan düşmüş olmak yüksek geliri olan işler yapılacağını, meşakkatların hakkından gelinebileceğini gösterir. Bunun yanı sıra ticari olumsuzluklar, başarısızlıklar yaşayan kişilerin neticesinde iyi şeyler yaşayacağı manasına da gelmektedir.    in A