Rüyada avlu görmek, rüya sahibinin ferah bir hayat perspektifi olduğuna, yaşama büyük bir pencereden baktığına, hadiseleri olduğu gibi yorumladığına ve detayların ayrıntılarda saklı olduğuna inandığına işaret eder. Bununla birlikte toplu yaşamaya, birliğe, biraraya, müşterek hareket etmenin kuvvetinin farkında ve bilicinde olamaya delalet eder. Rüyayı gören kişinin cemiyetden karşıt davranmadığına bilakis toplumla hareket etmenin ehemmiyetini savunduğuna yorumlanır.  Rüyada Avlu Süpürmek

  Rüya sahibi için büyük uğursuzluk ve talihsizlik olmak suretiyle kabullenilir. Rüyayı gören kişinin etrafının küçülmüş olmasına, itibarının sarsılmasına, kazanımlarının ve yiyip içeceği şeylerin eksilmiş olmasına sebep teşkil edecek doğru olmayan işlere girmiş olacağına, borca batmış olacağına, geçim derdi çekmiş olacağına ve ekonomik manada ciddi bir kuvvet kaybı yaşayacağına yorumlanır.

  Rüyada Avlu Kapısı Görmek

  Rüyada avlu kapısı görmek müspet neticelere işaret eder. Rüya sahibinin karşılaşacağı büyük, hayırlı, güzel ve benzersiz fırsatlara işaret eder. Rüyayı gören kişiyi mutluluğa, mutlu edici bir sonuca, rahata, bolluğa, mülk sahibi olmaya, sağlığa ve dirlik, düzenine götürecek bir vasıta olmak suretiyle görülür ve rüyayı gören kişinin yüzünün güleceği manasına çıkar.

  Rüyada Avlu Duvarı Görmek

  Rüyada avlu duvarı görmek fazla da iyi sayılmaz. Rüya sahibinin kendisini aşamadığına ve kabuğunu kıramadığına delalet eder. Rüyayı gören kişinin önünde engel olmak suretiyle durmuş olan dolayısıyla de muvaffakiyetine ve mutluluğuna müşkül olan kimi hissiyat ve fikirleri var anlamına gelir.

  Rüyada Hanen Avlusunu Görmek

  Rüya sahibinin insanlarla olan haberleşmenin güclü, geçinmesinin de iyi olduğuna işaret eder. Rüyayı gören kişinin dışa dönük olması, kendisini doğru anlatım etmesi ve kabiliyetlerini gerektiği gibi meydana koyması yardımıyla yaşamının pozitif biçimde devam edeceğine ve etrafının de hiç boş kalmayacağı ile yorumlanır.

  Rüyada Hanen Avlusunu Yıkamak

  Rüya sahibinin yiyip içeceği şeylerin azalmış olmasına, gelirinin düşmüş olmasına, dirlik, düzeninin, keyifinin ve rahatının da ortadan kalkmasına yorumlanır.

  in A