Rüyada ayak görmek müspet biçimde tabir edilir. Umumi olmak suretiyle rüya değerlendirmeleri yaparken rüyanın muhtevanın iyi çözümleme edilmesi gerekmiş olmaktadır. Rüyada görmüş olunan ayak rüyayı gören kişinin iyi bir amele malik olduğunu göstermiş olmaktadır. Bu vesileyle huzur dolu bir yaşama malik olduğuna bununla birlikte ise ibadetlerini dosdoğru bir biçimde yapacak olmaya delalet etmektedir. Rüyası esnasında ayak gören bir kimse ahrette memnun bir yaşama sahip çıkacağına inanır. Bununla birlikte rüyada görmüş olunan ayak işlenilen sevapların Yaradan katında büyük kıymet görmesi ve şahsın haram olan her çeşit tutumtan ırak durmuş olmasına delalet etmektedir. Ayrıyeten rüyada görmüş olunan ayak şahsın maddi vaziyetinin bollaşmış olacağına servetinin devamının gelmiş olacağına ömrü boyunca asla maddi sorun çekmeyeceğine de tabir edilir. Umumi olmak suretiyle muhakeme etildiği vakit rüyada ayak görmek hayırlı bir gelmiş olacak ekonomik cepheden özgürlük ve iyi amel olmak suretiyle tanımlanmaktadır.  Rüyada sakat ayak görmek

  Rüyada görmüş olunan sakat ayak pek iyiye yorulmaz. Şahsın büyük bir hüzün ve üzücü olayların gündeme geleceğine ferah manada muhakeme etildiği vakit kısa müddetli bir rahatsızlık geçirmiş olacağına delalet etmektedir. Bununla birlikte şahsın rüyası esnasında görmüş olduğu sakat ayak işlerinin kısa bir müddet içinde bozulmuş olarak muhtaç hale gelineceğine dair tabir edilmektedir. Rüyası esnasında sakat bir ayak gören şahsın psikolojik manada türlü sorunlar yaşayabileceği alacağı üzücü havadisler ile büyük meşakkatlar yaşayacağı söylenir.

  Rüyada kıllı ayak görmek

  Rüyada görmüş olunan kıllı ayak hayırlı bir neticeye bağlanır. Şahsın umumi olmak suretiyle daha evvel suçlu hale düşmüş olduğu bir olaydan aklanacağı söylenir. Bununla birlikte epeydir alım yapmayı beklediği hayırlı bir havadis kendine müjdelenir. Rüyada görmüş olunan kıllı ayak şahsın kalabalıklar içinde yapmış olduğu bir işin aklanmış olarak herkes kısımından pozitif bir neticeye bağlandığının görülmesidir.

  Rüyada ayak kesmek

  Rüyada bir şahıs ayağının kesildiğini ya da kesik bir ayak görecek olursa bahse konu olan insan yapmış olduğu çalışmalardan ötürü tez zamanda ödüllendirilecektir. Rüyada görmüş olunan kesik ayak umumi olmak suretiyle şahsın işlerinde göstermiş olduğu üstün performans ve mutlu edici bir sonucu anlatır. Ayrıyeten şahsın bu günlerde yapmış olduğu muvaffakiyetli çalışmalardan ötürü çevresindekiler kısımından büyük bir mükafat ile ödüllendirileceği anlatım edilmektedir.

  Rüyada bayan ayağı

  Rüyada görmüş olunan bayan ayağı şahsın ömrü boyunca pekçok sınavdan geçerek yaşamta kalmış olma çabası vermiş olacağına ve kendini basit bir yaşamın beklemediğine delalet etmektedir. Rüya tabircileri rüyada görmüş olunan bayan ayağının rüyayı gören kişinin yaşamında türlü meşakkatlar yaşayacağına ve bütün bu meşakkatlara kendi kendine karışmak mecburiyetine gireceğine delalet etmektedir.

  Ayak yıkamak

  Rüyada ayak yıkadığını veya ayağının yıkandığını gören bir şahıs için rüya müspet biçimde tabir edilir. Umumi olmak suretiyle rüyada yıkanmış olan ayak yapılan bütün işlerde sağlanan karı anlatır. Rüya tabircileri şahsın bu şekilde bir rüya görmüş olmasını yapmış olacakları işlerde sağlayacakları yüksek kazanç ve siyah bağlamışlardır. Bu cepheden rüyanın müspet biçimde yorumlanması doğrudur.

  Temiz ayak

  Rüyada bir kimse çok temiz bir ayak görecek olursa veya kendisi ayağının hijyenik olduğunu görecek olursa bu rüyayı gören kişi için oldukça hayırlı bir havadis ile müjdelenmektedir. Rüya tabircileri kısımından hijyenik ayak şahsın tüm sorun ve sıkıntılarından kurtuluşa ereceğine delalet etmektedir. Bununla birlikte şimdiye kadar yaşamış olduğu tüm sıkıntıları arka tarafında bırakmış olacağına dair yorumlanabilecek işaretler olduğu söylenir. Rüyada görmüş olunan hijyenik ayak yeni bir yaşamın ve yepyeni bir sayfanın başlama zamanı olmak suretiyle anlatım edilmektedir.

  Rüyada güzel ayak

  Bir kimse rüyası esnasında ayağının güzelleştiğini görecek olursa bu rüya bahse konu olan insan için oldukça pozitif bir biçimde tabir edilir. Şayet oldukça günahkar ve dini lüzumlarına göre yaşamayan bir kimse rüyası esnasında ayağının güzelleştiğini görecek olursa bu rüya bahse konu olan insan için tövbe edeceğine ve artık haram tutumlardan uzaklaşmış olacağına dair tabir edilmektedir. Öbür bir değerlendirme ise ayağının güzel olduğunu gören bir kişinin amelinin de oldukça parlak olduğu doğrultunda yapılmaktadır.

  Rüyada kırılmış olan ayak

  Rüyada bir kimse ayağının kırılmış veya en kötü ihtimal ile kesilmiş olduğunu görecek olursa bu rüya bahse konu olan insan için pek müspet biçimde yorumlanmaz. Rüyada kırıldığı veya kesildiği görmüş olunan ayak şahsın borçlanmış olacağına yaşamında pekçok olumsuzluk yaşayacağına ve bununla birlikte yakın vakit içinde ölmüş olabileceğine dair yorumlamalar yapıl8ır. Kırık ayak büyük bir badiresi ve acıyı çağrıştırmış olmaktadır.

  Rüyada aksayan ayak

  Bir kimse rüyası esnasında ayağının aksadığını görüyorsa bu rüya bahse konu olan insan için talih olmak suretiyle tabir edilir. Şahıs şayet daha evlenmiş olmamışsa evlenmiş olmak istediğine dair türlü değerlendirmeler yapılır. Ayrıyeten karşısına çıkabilecek taliplerini anlatır. Rüyada aksayan ayak huzur ve saadet içerisinde bir yuva arayışında olunduğunu anlatır.

  Rüyada ansızın çok ayak

  Rüyada görmüş olunan ansızın çok ayak iyiliği ve güzel havadisleri temsil etmektedir. Şayet bir şahıs rüyası esnasında ansızın çok ayağa malik olduğunu görecek olursa bu şahsın kısa bir yolculuğa çıkmış olacağına işarettir. Bununla birlikte rüyayı gören kişi yoksulsa malının artarak zengin olacağı söylenir. Rüyası esnasında ansızın çok ayak gören hasta bir kimse tez zamanda toparlanmış olarak sağlığına kavuşacaktır. Ayrıyeten epeycedir beklenen hayırlı bir havadisin tebliğ olunacağı yapılan rüya değerlendirmeleri arasında yer alım yapmaktadır.

  Rüyada kendisi ayağını görmek

  Bir şahıs rüyası esnasında kendisi ayağını görüyorsa bu bahse konu olan insanın yakın vakit içinde yaşayacağı kimi meselelerin alametidir. Şahsın bu günlerde canının epey sıkılacağı açıklanır. Ayrıyeten bu rüya şahsın kendisi hakimiyetini kaybederek mantıksız karar alacağı bir evrenin başlama zamanı olmak suretiyle açıklanır. Rüyada görmüş olunan ayak umumi olmak suretiyle müspet biçimde tabir edilir. Hastaların iyileşeceği yoksulların zenginleşeceği ayrıyeten yeni yolculukların yapılacağını anlatır. Bununla birlikte ayak şahsın amelinin de bir inikasıdır. Güzel ayak güzel ameli çirkin ayak ise çirkin ameli anlatım etmektedir. Bu halde rüya değerlendirmeleri değişik biçimlerde yapılabilir.

  Rüyada ayak görmenin psikolojik anlamı

  Rüyada ayak görmek türlü değerlendirmeler ile açıklanır. Bu değerlendirmeler ise şahısların şuuraltında yatan kimi gerçeklerin gün yüzüne çıkarılmış olmasına yardımcı olmaktadır. Rüyada görmüş olunan güzel ayak şahsın amelinin düzgün olduğuna delalet eder. Bu halde rüyayı gören kişinin dinin lüzumlarını yerine getirmiş olan iç rahatı yüksek bir insan olduğu değerlendirmeni yapmış olabiliriz. Rüyada görmüş olunan kesilmiş ayak kimi sorunların ve ayrıca ölümlerin gündeme geleceğini anlatır. Bu şahıs için oldukça sorunlu dönemler yaşayan rahatsız bir yaşama malik ölümü muhakeme eten ve bundan ötürü bir mutsuzluk duymuş olan güzel şeylerin varlığından havadissiz olan bir şahıs olduğunu söylemiş olmamız mümkündür.Rüyada görmüş olunan sayıca çok ayak güzel bir yolculuğun başlangıcına delalet etmektedir. Bununla birlikte şahsın ekonomik doğrultudan huzur bir evreye girdiğini şayet hastaysa hızla iyileşmiş olarak eski sağlığına ereceğine delalet etmektedir. Rüyayı gören kişi için ümitli bir kişiliğe malik yaşamayı sevmiş olan pekçok şeye olan itikadını kaybetmiş olmamış ekonomik cepheden yeni girişimler yapmış olmayı planlayan bütün hastalıklardan kurtuluşa ereceğine inanmış olan olumlu bir insan olduğunu söylemiş olabiliriz. Şahsın kendisi ayağını görmüş olması bunalım olmak suretiyle açıklanır. Bu halde şahsın ruhsal meşakkatları aşamadığı bir devir olduğunu ve verdiği kararlardan asla emin olmadığını söylemiş olmamız imkan dahilindedir. Rüya değerlendirmeleri şahısların karakter çözümlemeleri hakkında da türlü değerlendirmeler yapmış olarak insanların hissettiklerini daha basit anlamış olmamızı sağlar.

  in A