Rüyada ayakkabı çaldırmış olmak, meydana gelen hayatın şahsa sevinç getirmediği, şartları değiştirmiş olmak için gayret göstermiş olmasına rağmen büyük değişiklikler sahip olamadığı manalarına gelir. Ayakkabı çaldırmış olan şahıslar değişik iş sahalarında çalışır ya da eskisinden farklı bir iş kurmuş olmaya yeltenirler. Aksaklıklarla uğraşmanın ve hususi yaşamta da aranılan mutluluğu hiç bir şekilde bulamamanın işareti olan rüya, şahsın ağızının lezzetini kaçıracak bir takım hadiseler sebebi ile bulunduğu kentden ya da ülkeden uzaklaşmış olmak mecburiyetine gireceği biçiminde de tabir edilir.  Rüyada Ayakkabı Kaybetmek

  Kötü bir durumla karşılaşacak hüzünlü hadiseler, dostlardan duyulacak olumsuz tenkitler ya da kötü laflar, iş yeri ile alakalı atışmalar, rahatsızlık ve çatışmalar manasına geleceği gibi, uğursuzluğun şahsın yakasından düşmediği kötü bir evrenin başlangıcını da tabir eder. Ayakkabı kaybettiğini gören kadınlar gebelikleri ile alakalı beklenmedik kötü gelişmeler yaşarlar. Genç kızlar için de var bağlantının bozulmaya uğraması ya da bir ayrılığın gündeme gelmiş olması olmak suretiyle tabir edilir. Kimi vaziyetlerde şahsın itibarını kaybedeceği, hususi hayatı ile gündeme gelmiş olarak başkalarının gözünde alay mevzusu olacağı biçiminde de belirti gösterir.

  Rüyada Ayakkabı Bulmak

  Dertlenmek, kederlenmek ve geçmişe bakmış olup üzüntü duymuş olmak manasına çıkar. Ayakkabı bulmuş olmak o andaki koşulların değişmeyeceğine ve şahsın sabretmiş olması gerektiğine, olumsuzlukların bir müddet daha devam edeceğine yorumlanır. Rüyada hanenin önünde ayakkabı bulmuş olan şahsın benzeri ile alakalı kimseye söylemiş olamadığı bir sorun hasıl olur. İş yerinde ayakkabı bulanların etrafında arkadaştan çok hasım vardır ve şahsın yoluna engel koymak için uğraş verildiği anlaşılmış olur.

  Rüyada Ayakkabı Çaldırmış olmanın Psikolojik Tabiri

  Kendine ait olanı bir başkasının almış olduğuna ve hak ettiği halde istediği gibi bir yaşam süremediğine inanmış olan kişileri anlatır. Ayakkabı çaldırdığını gören şahıslar gerçek hayatlarında egoist oldukları gibi, malik olduklarını başkaları ile paylaşmayan, devamlı olmak suretiyle benmerkezci bir tavır sergilemiş olan kişilerdir ve bu sebeple içten dostluklar ya da arkadaşlıklar kurmuş olamazlar. Sadece kendini ve malik olduklarını muhakeme eten, menfaatlarına elverişli davranmış olan şahısları işaret eder.

  in A