Rüyada ayakkabı yitirmek, rüyayı gören kişinin talihsizlik yaşayacağı, kısmetinin kapanacağı, muvaffakiyetlerinin arka tarafının gelmeyeceği, mutluluğunun da uzun süremeyeceği bir evrenin yaklaştığı manasına çıkar. Bu rüya iyi manalar içermez ve şahsın yaşamının alt üzer olacağı, kazanımlarının düşeceği, sağlığının bozulacağı ve mutsuzluktan yüzünün düşeceği ve gözünün ferinin söneceği biçiminde yorumlanır. Rüyada ayakkabı yitirmek, melanet olmak suretiyle kabullenilir.  Rüyada Ayakkabı Yitirmek ve Bulmak

  Rüyada ayakkabı kaybettiğini sonra da bulduğunu görmüş olan kimse, kötü ve zor günlerden geçecek, daha evvel hiç başına gelmeyen olaylarla karşı karşıya gelecek, tük terslikler peş peşe gelmiş olacak fakat rüyayı gören kişi akidesi, azmi ve çalışkanlığı yardımıyla bu halin muhakkak başarmayı başaracaktır şeklinde açıklanır.

  Rüyada Ayakkabı Aramak

  Rüyada ayakkabı arama yapmak, rüyayı gören kişinin kendini kurtuluşa götürecek ve rahatlığa ermesine sebep olacak yollar ve kapılar aradığına delalet eder. Kişi, yaşamış olduğu sorunları bertaraf etmek için her yola başvurmuş olacak ve çalmış olmadık kapı bırakmış olmayacak anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin yılmadan, yılmadan ve çok kısa bir süre olsun umudunu yitirmeden, içinde olduğu çıkmazdan feraha ermek için savaşacağı ve insanüstü bir gayret harcayacağı biçiminde tabir edilir.

  Rüyada Ayakkabı Kaybetmek

  Rüyada ayakkabı kaybettiğini görmüş olan kimse, düş kırıklığı yaşayacak, üzülmüş olacak, dertlenmiş olacak ve gözyaşı dökecek anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin işlerinin menfileşeceği, kazaların ve belaların başından eksik olmayacağı, mali kriz yaşayacağı ve bunun verdiği hüzününün kendinden büyük bir asabiyet ve enkaz meydana getireceği biçiminde tabir edilir.

  Rüyada Ayakkabı Çaldırmak

  Rüyada ayakkabı çaldırmış olmak, rüya sahibinin yenilikler yapmış olmak ve yeni yollar denemiş olmak istediğine, yaşamış olduğu yaşamtan çok sıkıldığına ve kendisi yolunu çizmiş olmaya çalıştığına yorumlanır.

  Rüyada Ayakkabı Giymek

  Rüyada ayakkabı giymiş olmak, rüya sahibinin, iş yaşamında son derece büyük ve çok iyi biraz paraya veya mala ereceğine işaret edilir.

  Rüyada Ayağa Elverişli Bir Ayakkabı Görmek

  Rüyası esnasında ayağına tam olmak suretiyle uyanmış ol bir ayakkabı görmüş olan kişi kendine hizmet edecek bir şahsa kavuşur ya da henüz evlenmemişse kendisisi ile ahenkli, tam istediği gibi bir kadınla evlenir. Bu rüya kimi zaman da kuvvet, güc kazanmaya; geçim rahatlığına, şahsın akrabasına helal yollardan para getirmiş olmasına ve yaşamında istediği pekçok şeye ulaşıp hayatını derleyip toplamasına delalet etmektedir.

  Rüyada Güz Ve Yaz Sezonlarında Ayakkabı Görmek

  Rüyası esnasında güz sezonda ayakkabı görmüş olan kimse oldukça büyük, kendini memnun edecek ve epeydir beklediği nimetlere kavuşur. Bu rüya çıkar sahip olmaya, sorunlardan feraha ermeye delalet etmektedir. Yaz sezonunda görmüş olunan ayakkabı ise hayırlı olmak suretiyle yorulmuş olmaz. Sıkıntıya, hüzüne, kimi tatsız vaziyetlere işarettir.

  Rüyada Ayakkabı Giymiş olup Yürümek

  Rüyada ayakkabısını giymiş olup yürümüş olan kimse uzun bir yolculuğa çıkar. Bu rüya umumilikle seyahate, gezmiş olmaya ya da epeydir istediği yolculuğa çıkmış olmaya yorulmuş olmaktadır. Kimi zaman da bu rüya yolculuktan kazasız belasız dönmüş olmaya ve memleketine ulaşmaya delalet eder.

  Rüyada Kırmızı Ayakkabı Görmek

  Rüyada görmüş olunan kırmızı ayakkabı umumilikle gönül bağlantısıdır. Bu rüyayı görmüş olan kişi yakında seveceği bir kimse ile karşılaşır ve onunla evlenir. Kimi zaman da bu rüya şahsın hanımının keyifine, süsüne düşkün fakat iffetli ve ahlaklı biri olacağına yorulmuş olmaktadır.

  Rüyada Yeşil Ayakkabı Görmek

  Rüyada görmüş olunan yeşil ayakkabı, iffetli, ahlaklı, namuslu ve benzerine düşkün bir bayandır. Rüyası esnasında bu şekilde bir ayakkabı giymiş olan kimse konusu geçen özelliklere malik biri ile evlenir.

  Rüyada Kara Ayakkabı Görmek

  Rüyada görmüş olunan kara ayakkabı, şan, şöhret ve güzel bir isimdir. Bu rüyayı görmüş olan kişi yaptığı her çalışmış olmada muvaffakiyet kazanır ve insanlarca hürmet, takdir görür. Kara ayakkabı geneli tabirciye göre iş yaşamında muvaffakiyetli olmaya, makam ve mevkiye, oldukça yüksek bir gelir sahip olmaya ve her teşebbüsünde muvaffakiyet sahip olmaya yorulmuş olmaktadır.

  Rüyada Üstü Süslü Ayakkabı Görmek

  Rüyada görmüş olunan süslü ayakkabı çok güzel bir bayandır. Bu rüya gören şahsın karşısına herkes kısımından beğenilmiş olan bu şekilde bir kızın çıkacağına; şayet ayakkabıyı giymiş olmuşsa o kızla izdivaç edeceğine delalet etmektedir. Kimi zaman da bu rüya dünyanın süsü ve güzellikleridir. Rüyayı gören kişi dünyevi keyifleri yaşarmış ol ve dünya sevinçları içinde bulunur.

  Rüyada Bir Çift Ayakkabı Görmek

  Rüyada görmüş olunan bir çift ayakkabı sahip olulacak gelir ve paradır. bu rüyayı görmüş olan kişi şayet işsizse yakında iyi bir iş bulur; geçimini sevindirici yollardan kazanır. Kimi zaman da bu rüya bekarlar için evliliktir. Bilhassa evlenmiş olmak isteye bir kimse bu rüyayı görecek olsa, bu günlerde kısmeti açık hale getirilerek evlenir.

  Rüyada Yırtık Ayakkabı Görmek

  Rüyada görmüş olunan yırtık ayakkabı şahsın benzeri ile yaşayacağı tartışmalara, kimi sorunlara delalet etmektedir. Bu rüyayı görmüş olan kişi hanımı ile kimi meseleler yaşarmış ol ve bu meselen sebep olduğu kısa müddetli bir ayrılık yaşarmış ol. Rüyada yırtık ayakkabı giymiş olan şahıs, kendisi yaptığı kimi hata hareketlerden ötürü benzerinin gönlünü kırar ve onu üst.

  Rüyada Ayakkabının Ayaktan Çıkması

  Rüyada ayakkabının ayaktan çıkmış olması, ailesel meselelere, şahsın yakınları ile yaşayacağı tatsızlıklara delalet etmektedir. Bu rüya umumilikle yakın etrafınızdan biri ile kimi problemler yaşayacağınıza ve bu problemler neticesinde da sorunlu günler geçirmiş olacağınıza yorumlanır. Kimi zaman da bu rüya gurbete gitmiş olmaya ve orada kalmış olmaya yorulmuş olmaktadır.

  Rüyada Eski Ayakkabı Görmek

  Bu rüya umumilikle geçmişte yaşadığınız tatsızlıkların ve hüzünlerin peşinde koştuğunuzun ve bu nedenle de devamlı sorun içinde bulunduğunuzun göstergesidir. Rüyada görmüş olunan eski ayakkabı umumilikle eski problemlerin fark edilir hale gelmesine ve bu problemlerden ötürü cemiyet içinde karşılaşılacak mutsuzluklara yorumlanır. Kimi zaman da eski ayakkabı kendisinize uymayacak bir şahıs ile evleneceğinizin göstergesidir.

  Rüyada Ayakkabıyı Fırlattığını Görmek

  Rüyada ayakkabısını çıkarmış olup fırlatmış olan kimsenin insanlar ile bağlantılarında dikkatsiz olan ve bu dikkatsizlikleri neticende da pekçok kimsenin gönlünü kıran, fikirsiz ve endişesiz bir insan olduğuna delalet etmektedir. Bu rüyayı görmüş olan kişi ya akrabasından, ya yakınlarından ya da dostlarından bazılarıyla erişimini keser ve onlarla bağlantısını küllüyen koparır. Bu rüya aile içindeki tatsızlıklara ve sürtüşmelere de delalet etmektedir.

  Rüyada Yeni Bir Ayakkabı Görmek

  Rüyası esnasında yeni bir ayakkabı görmüş olan kişi aile ve iş yaşamında pekçok muvaffakiyet kazanır. Bu rüya gören şahsın yaşamtaki bütün beklentilerinin gerçeğe dönmesine ve arzularının en bu günlerde olmasına delalet etmektedir. Kimi zaman da yeni ve rahat ayakkabı, kocasına karşı itaatkâr, iyi tabiatlı bir hanıma ve bu şekilde bir kişiyle uzun ve iyi bir yaşama delalet eder.

  Rüyada Dar Bir Ayakkabı Görmek

  Bu rüya, engebeli ve zor yollardan geçeceğinizin ve kısa bir müddet sonra kimi imtihanlar geçireceğinizin göstergesidir. Dar ayakkabı umumilikle çalışmış olma yaşamında altından kalkamayacağınız bir işe girişmiş olmaya ve bu iş neticende da sorun yaşamaya delalet etmektedir. Kimi zaman da bu rüya şahsın karakterinden ötürü her şeyi kafaya takmış olup üzülmüş olmasına, sürekli kuruntu içinde bulunmuş olup kendisi kendini doldurmuş olmasına delalet etmektedir.

  Rüyada Ayakkabı Satmış olun Almak

  Rüyada ayakkabı satmış olun sahan eline birtakım fırsatlara geçer. Şayet bu fırsatları değerlendirirseniz yakında büyük karlar sahip olacağınıza ve oldukça çok kadar mal mülk sahip olacağınıza delalet etmektedir. Kimi zaman da ayakkabı satmış olun alım yapmak evlenmiş olmaya, nişan, nikah gibi organizasyonlarda bulunmuş olmaya delalet etmektedir.

  Rüyada Sarı Renkli Ayakkabı Görmek

  Rüyada görmüş olunan sarı renkli ayakkabı, rahatsızlığa ya da geçirmiş olacağınız kimi rahatsızlıklara delalet etmektedir. Bu rüyayı görmüş olan kişi kısa müddetli bir rahatsızlık geçirir ve yataklık olar. Kimi zaman da sarı ayakkabı ayrılıktır. Bir kentden başka bir şehre gitmiş olmaya ve orada yerleşerek değişik bir yaşam kurmuş olmaya yorumlanır.

  Rüyada Deri Ayakkabı Görmek

  Deri ayakkabı umumilikle evliliktir. Bilhassa henüz evlenmemiş olup evlenmiş olmak isteyenler için, karşılarına çıkmış olacak iyi bir nasipe ve bu kısmeti kabul ederse de huzur dolu, memnun bir yuvaya işaret eder.

  Rüyada Ayakkabı Çıkarmak

  Rüyası esnasında ayakkabısını çıkarmış olan kimsenin başına sevineceği bir hadise gelir. Bu rüya umumilikle memnunlukla ve rahatlıkla yorulmuş olmaktadır. Bilhassa ayağını sıkan bir ayakkabıyı rüyası esnasında çıkarmış olan kimse, günlük yaşamda rahatlar ve her çeşit sorunlarından kurtulur. Bu rüya bununla birlikte maddi meselelerinizin sona ereceğine ve tüm manalarda rahatı, mutluluğu sağlamış olacağınıza yorulmuş olmaktadır.

  Rüyada Ayakkabısını Parçalamak

  Rüyası esnasında ayakkabısını parçalamış olan kimse, benzeri ile önem derecesi yüksek bir tartışmış olmaya girmiş olarak onun gönlünü kırar. Bu rüya gören şahsın başına gelmiş olacak kimi sorunlu hadiselere ve bu hadiseler neticende da sorun yaşamaya delalet eder. Kimi bilginlere göre ise ayakkabı parçalamış olmak, şahsın iş hayatında kimi ziyanlara uğramasına ve muvaffakiyetsiz neticeler alım yapmaya işaret eder.

  Rüyada Huzur Ayakkabı Görmek

  Rüyada huzur ayakkabı görmek, sevinç, esenlik, ferahlık, sağlık ve bolluktur. Bu rüya gören şahsın yaşamının en şanslı ve bolluklu devirine girdiğinin işaretçisidir. Huzur ayakkabı bekârlar için huzur dolu bir evlilik, iyi tabiatlı bir benzer, memnun bir yuvadır.

  Rüyada Ayakkabıyı Ters Giymek

  Rüyası esnasında ayakkabıyı ters giymiş olan kimse şayet bir sorunu, ıstırapı mevcutsa bütün bunlardan feraha ererek rahata erer. Bu rüya umumilikle kötü giden işlerin düzelmiş olmasına, hem madden hem de manen tüm manalarda rahatlamış olmaya, dünyevi sorunlardan ve ruhi buhranlardan feraha ermeye, şayet bir dileği mevcutsa bu isteğin bu günlerde istediği biçimde gerçeğe dönmesine delalet etmektedir.

  in A