Rüyada ayı kovalamış olması, bu günlerde yaptığını kimi yanlış hareketlerden ötürü insanlarca eleştirileceğinize, cemiyet kısımından hor görülmüş olmaya ya da günah işlemiş olmaya tabir edilir. Rüyası esnasında kendini bir ayının kovaladığını görmüş olan kişi utanacağı bir hareket yapar ve cemiyet içinde küçümsener. Kimi yorumculara göre ise bu rüya mertebenin artması, derecenin yükselmesidir. Bu rüyayı gören günahlarına tövbe eder ve kusurlarından dönmüş olarak insani derecesini artırır.  Rüyada Ayı Görmek

  Rüyada görmüş olunan ayı, kötü tabiatlı ve terbiyesiz bir bayandır. Rüyada kendine ayının musallat olduğunu görmüş olan kişi esas yaşamda konusu edilen karakterde bir kadınla karşılaşır ve ondan kötülük görür. Yorumcuların geneli için bu rüya hayırlı değildir. Ayı görmüş olunan rüyalar, insanlarca sevilmeyen, başkalarına desise muhakeme eten ve tuzaklar kurmuş olan hilekar kişilere yorumlanır ve ikaz mahiyetindedir. Şahsın dikkatli olmasın gerektiğinin işaretçisi olan uyarıcı bir rüyadır.

  Rüyada Ayı Öldürdüğünü Görmek

  Rüyası esnasında ayı öldürmüş olan şahıs, hasımlarına üstün gelerek onlardan kurtulur. Bu rüya kötü niyetli şahısların programlarını bozmuş olmaya, işlerini desise ile yapmış olan, bilgisiz insanlara karşı üstün gelmeye, onlardan feraha erip insanlara ziyan vermiş olmalarını engellemeye yorumlanır.

  Rüyasında Bir Ayıya Bindiğini Görmek

  Rüyası esnasında ayıya bindiğini gören kimsenin mertebesi yükselir, kadri ve değeri bilinmiş olarak insanlar arasında kıymeti artar. Bu rüya devlet işini, memurluğa ya da devlet kademesinde yükselmiş olmaya de yorumlanır. Ara sıra bu rüya zayıf karakterli olmaya ve zina işlemiş olarak günaha girmiş olmaya de işaret olabilmektedir.

  Rüyada Ayı İle Dövüştüğünü Görmek

  Bu rüya hileci ve kötü insanlarla çabadır. Şayet dövüşmüş ol neticesinde ayıyı yenerseniz hasımlara üstün gelmeye, ayı kısımından kötü durumla karşılaşarsanız de hasımlardan kendine kavuşacak ziyan ve fenalığa delalet etmektedir. Bu rüya cemiyeti fesada boğmuş olan ve insanların bozulmaya uğramasını sağlayan terbiyesiz elemanlarla savaşmaya, doğru yoldan ayrılmış olmamaya da yorulmuş olmaktadır.

  in A