A) CİNAYETİN ANLAMI

    İhramlı iken Harem bölgesinde yapılması yasak olan şeylerin yapılmasına cinayet denir.    Cinayet cezayı gerektirir. Hac veya umrede vacip olan menasikten birinin mazeretsiz olarak terkedilmesi veya zamanında yapılmaması da ceza gerektirmesi bakımından cinayet hükmündedir. Semavi yani insanlar tarafından olmayan mazeretler sebebiyle terkedilen veya zamanında yapılamayan vacipler için bir şey gerekmez ise de, Harem bölgesi ve ihram yasaklarıyla ilgili cinayetlerden dolayı, bunlar ister mazeretle, ister mazeretsiz yapılsın ceza (kefaret) gerekir.

    Harem bölgesi ve ihram yasaklarıyla ilgili cinayetlere ceza gerekmesi için yapılan işin cinayet olduğunu bilip bilmemek arasında fark bulunmadığı gibi kasten, zorlama, hata veya yanılma ile uykuda veya unutarak yapma arasında da fark yoktur.

    Ancak bunların kasten yapılması günahtır. Kefaret ödenmesinden başka, tövbe ve istiğfar edilmesi de gerekir. Hanefiler’e göre kıran haccında ihram yasaklarıyla ilgili cinayetlerden dolayı biri umrenin, biri de haccın ihramı olmak üzere, her bir cinayet için iki ceza gerekir. Umre tavafının abdestsiz yapılması gibi sadece umreyi veya Müzdelife’de vakfe yapılmaması gibi sadece haccı ilgilendiren bir vacibin terkiyle ilgili cinayetler sebebiyle ise, tek kefaret ödenir. Diğer üç mezhepte ise, ihram yasaklarıyla ilgili cinayetler için de tek ceza ödemek gerekir.

    in Hac ve Umre Tags: cezahacumre