Rüyada adam öldürmüş olmak, rüya sahibinin, iş yaşamında ve toplumsal yaşamında kendini son derece büyük soruna sokacak ve üzmüş olacak hadiseler ve kişilerle karşı karşıya geleceğine ve çok sinirlenmiş olup insanlara ve kendine çok ziyan vermiş olacağına ve bu tabiatından ve tutumlarından feraha erip sakinleşmiş olması gerektiğine delalet edilir.  Rüyada Cinayet İşlemek

  Rüyada cinayet işlemiş olmak, rüyayı gören kişinin, artık daha sakin ve anlayışlı olması gerektiğine ve aile yaşamında veya toplumsal yaşamında bu yüzden dolayı pekçok dostunu yitirdiğine ve bundan sonra da aynı vaziyet ile karşı karşıya kalmış olacağına işaret eder.

  Rüyada Adam Öldürmüş olmak ve Kaçmak

  Rüyada adam öldürmüş olmak ve kaçmak, karşılaşılan kötü bir vaziyetin veya hadisenin, aile yaşamını son derece sıkıntılı etkilemiş olacağına, kaygı duyulan bir rahatsızlığın aile fertlerinden birisinde ortaya çıkacağına ve çok hüzünlü günlerin yaklaşmış olmakta olduğuna delalet eder.

  Rüyada Silahla Adam Öldürmek

  Rüyada silahla adam öldürmüş olmak, rüya sahibinin, girdiği büyük bir beladan, başına musallat olan kötü birisinden ve büyük bir hastalıktan feraha ermesine benzer, arkadaş veya yakınlarından birisinin yardımı ve desteği yardımıyla kurtuluşa ereceğine tabir eder.

  Rüyada Birini Öldürmek

  Rüyada birini öldürmüş olmak, rüyayı gören kişinin, Yaradan yolunu terkedeceğine, insanlarca onaylanmayan ve gençlere kötü misal oluşturmuş olacak işlere girmiş olacağına ve kötü bir şahıs olup herkesi korkutmuş olarak maddi kazanç sağlayacağına tabir edilir.

  Rüyada Adam Bıçaklamak

  Rüyada birini bıçaklamak, rüya sahibinin, iş yaşamında ve toplumsal yaşamında çok sıkıntılı birisi şahıs olduğuna, bu nedenle pekçok şey kaybettiğine ve şayet işinde muvaffakiyet ve toplumsal yaşamında sevinç arzu ediyorsa kendini değiştirmiş olması gerektiğine işaret eder.

  Rüyada Bıçakla Adam Öldürmek

  Rüyada bıçakla adam öldürmüş olmak, iş yaşamında veya eğitim yaşamında son derece problemli bir evreye girileceğine, geri dönüşü olmayan bir yanlış yapılacağına ve son derece büyük bir pişmanlık duyulacağına yorumlanır.

  Rüyada Adam Öldürmüş olmak Ve Saklamak

  Uzun bir vakit süresince hem aile fertlerine hem iş dostlarına kaygı vermiş olacak bir vaziyet gündeme geleceğine, ziyanlı bir alışmışlığa başlanmış olacağına, bu kötü vaziyetlerin üstüste gelmiş olması nedeniyle son derece büyük bir vicdan muhasebesine gidileceğine ve yapılan bir yanlış mevcutsa telafi edilmeye çalışılacağına yalnız hiç bir şekilde sıkıntın bulunamayacağına yorumlanır. Rüyada adam öldürmüş olmak ve gömmüş olmak, başka insanlarca bilinmiş olması rüya sahibini çok kötü hallerde bırakmış olacak bir sırrın ortaya çıkmaması için lazım olan ne mevcutsa yapılacağı, eski dostlardan yardım isteneceği ve bu biçimde problemlerin bir nebze de olsa uzaklaştırılacağı manasına çıkar.

  Rüyada Üç Adam Öldürmek

  İş, eğitim ve aile mevzularında arzulanan şeylerin hiç bir şekilde gerçekleşmemesinden dolayı son derece büyük bir moral kaybı yaşandığına, tabir caizse şahsın pilinin bitmiş olmak üste olduğuna, hiçbir şeyin tam manasıyla hayal ettiği gibi ilerlemeyeceğine, girdiği bir ortaklıktan büyük zararla çıkmış olacağına ve sağlığının bozulmaya uğramasına yol açma işini gerçekleştirecek bir problemler karşı karşıya geleceğine belirtitir. Rüyada üç adam öldürmüş olmak ve üzerini örtmek, yapılan çalışmalara rağmen eşin epey bir müddetden buyana istediği armağanının hiç bir şekilde armağan edilemeyeceğine, malik olunan enerjininbir veya ansızın çok işe koşturmuş olmaktan dolayı tükenmiş olacağına, çalışmalarla ve planlarla alakalı olmak suretiyle türlü vaatler vermiş olan şahısların sırt dönacağına ve arpacı kumrusu gibi düşünmeye başlanmış olacağına delalet etmektedir.

  Rüyada Kılıçla Adam Öldürmek

  Eski bir olaydan dolayı kardeşler arasında soğuk rüzgârlar esmiş olacağına, para yerine geçen herhangi bir dökümanının bedeli olmadığına dair bir havadis alınacağına, dirlik, düzenini bozmuş olacak ve dostlar arasında büyük bir tartışmış olmaya vesile olacak bir işe evet denilmiş olacağına, yapılan yanlış hareketler yüzünden elde bulunmuş olan fırsatların teker teker uçup gideceğine ve para kazanmak için verilen çabanın fiyaskoyla sonuçlanacağına işarettir. Rüyada kılıçla adam öldürmüş olmak ve çukura atmak, şahsın yaşamış olduğu şanssız bir hadisenin izlerini silmiş olmak için epeycedir istediği tatile çıkmış olacağına, olumsuz hadiselerin ve sıkıntıları arkada bırakacağına fakat çıktığı tatilin dönüşünde gene aynı platforma girmiş olup hatırlamaması lazım olan şeylerle yaşamaya çalışmış olacağına yorumlanır.

  Rüyada İki Adam Öldürmek

  Yakın bir dostun yardım dileğinin geri çevrilmesi yüzünden aranmış olun açık hale geleceği, kurulan memnun bir yuvanın çekemeyen yakınlar yüzünden bozulacağı, alımı yapılan bir vasıtanın motorla alaka bir problem sebebiyle hayır getirmeyeceği ve beklenmedik aniden açığa çıkan sorunlu bir hale hazırlıksız yakalanılmasından dolayı ruhsal ve parasal olmak suretiyle çok ziyan görüleceği manasına çıkar. Rüyada iki adam öldürmüş olmak ve hapse düşmüş olmak, tabir caizse taş kalpli insanların çevirmiş olacakları üçkağıtçılıklar yüzünden karlı bir işin ortasında ancak başına kalınacağına, bu şahısların kim olduğunu öğrenmek için gayret sarfedileceğine ve işlerin daha kötüye gidip yarardan çok ziyan getirmiş olacağına belirtitir.

  Rüyada Balta İle Adam Öldürmek

  Hayalleri kurulan şeylere ulaşmış olmak üzereyken aniden karşılaşılan kötü bir vaziyetden dolayı herşeyin darmadağınık olacağına, iş tekliflerinin bıçakla kesilir gibi kesileceğine, şahsın önüne taş koyan her gün yüzyüze baktığı şahısların galip çıkmış olacağına ve planların lazım olan şahısların ellerine gelmemesi nedeniyle ziyana uğrayacağına delalet etmektedir. Rüyada balta ile adam öldürmüş olmak ve kaçmak, rüya sahibinin, başkasının oluşturduğu bir projeye vereceği dayanak yardımıyla kendisisi için çok güzel manalara gelmiş olan bir mevkiye ulaşmış olacağına, yalnız gündeme gelecek kimi mali krizler yüzünden bu günlerde zorluk içine düşeceğine ve ziyana uğrayacağına yorumlanır.

  Rüyada Yanlışlıkla Adam Öldürmek

  Kimi sorumsuzca tutumlar sergilemiş olan bir hısımının yol açma işini gerçekleştireceği kötü vaziyetlerden dolayı beklenmeyen bir olay gündeme geleceğine, bu olay yüzünden komşular ve kimi yakınlarla tartışılacağına, iş aleminde haksızlığa uğranacağına, kötü hallerde kalınacağına ve benzerler arasında soğuk rüzgârlar esmiş olacağına yorumlanır. Rüyada yanlışlıkla adam öldürmüş olmak ve izah etmek, sorunlu bir vaziyetden feraha ermeye, işleri yoluna sokmaya, dertlerden ve sorunlardan feraha ermeye, eğitim yaşamında yeni bir sayfa açık hale getirmeye, uzun sürmüş olacak bir bağlantıya başlamış olmaya, yardım edilen şahıslardan bol bol iyi dilekleri alım yapmaya, kendisi işinin başına geçmeye ve evlilik yolunda girişimde bulunmaya tabir edilir.

  Rüyada Arkadaşla Adam Öldürmek

  Sıkıntılı bir ortaklığa yorumlanır. Rüyayı gören kişinin tabir caizse suya sabuna dokunmuş olmadan çözebileceği bir sıkıntıda kendini büyük bir riskli bir duruma atacağına ve hem kendine hem kariyerine bu sebeple ziyan gelmiş olabileceğine belirtitir. Rüyada kardeşle adam öldürmüş olmak, aile büyüklerinin canını çok sıkacak bir borç havadisinin alınacağına ve bu haberle beraber epeycedir hayali kurulan işe veda edileceğine delalet etmektedir.

  Rüyada Kendisini Korumuş olmak İçin Adam Öldürmek

  Karşılaşılan zor bir vaziyetden feraha ermek için kimi mevzularda değişik davranılacağına veya olmadık bir bahanenin peşine saklanılacağına ve eldeki tüm kozları kullanmış olup can güvenliğini de tehdit eden bu halden kaçmaya çalışılacağına tabir edilir. Rüyada kendisini korumuş olan birini öldürmüş olmak, rakiplerin yapacağı baskılar ve meydana atacakları dedikodular yüzünden hata kararlar verileceği, yapılan yanlış hareketlerin gün geçtikçe daha da artacağı ve çevredeki insanlara ziyan vermiş olacak boyutlara geldiğinde de geri dönüşü olmayacak ziyanlara vesile olacağı manasına çıkar.

  Rüyada Sopayla Adam Öldürmek

  Kötü hallerde kalınacağı bilindiği halde yakın bir dosta yardım edileceğine, neticesinde tahmin edilenden daha büyük bir dertle yüzyüze gelineceğine, iş yaşamında prestij kaybı gündeme geleceğine ve dertlerin gün geçtikçe artış göstereceğine tabir edilir. Rüyada sopayla adam öldürmüş olup üzülmüş olmak, çok sevilmiş olan bir arkadaş veya arkadaşla bağlantıların hiçbir açık kapı kalmış olmayacak biçimde bitirileceğine, bu nedenle uzun bir vakit verilen kararın doğruluğunun sorgulanacağına ve pişman olunacağına işarettir.

  Rüyada Suda Adam Öldürmek

  İyi ve bol kazanç getirmiş olacak bir biçimde başlamış olan bir işte kısa müddet sonra büyük bir ekonomik zararla yüzleşileceğine, bu halden feraha ermek için alımı yapılan kararların hiç bir şekilde işe yaramayacağına ve yaşanan hüzün ve gerginlikten dolayı rahatsızlıklarla boğuşulacağına belirtitir. Rüyada suda adam öldürürken vazgeçmiş olmak, herşeyi olacağına bırakmış olmaya, azim ve sabırla eldeki işe sürüp gitmeye, yeni yollar arama yapmaya ve umudu kaybetmiş olmamaya delalet etmektedir.

  Rüyada Kalemle Adam Öldürmek

  Beklenmeyen aniden gündeme gelecek bir problem sebebiyle son derece büyük bir tepki verileceğine, bu tepkinin peşinden daha büyük bir tepkiyle karşılaşılacağına, işlerin içerisinden çıkılmaz bir hale dönüşeceğine ve araya girmiş olan şahısların de pek yarar sağlamayacağına yorumlanır. Rüyada kalemle adam öldürmüş olmak ve gözyaşı dökmek, içinde bulunulan bir hadisenin vereceği hüzün yüzünden psikolojik olmak suretiyle kötü bir hale düşüleceğine, anne baba olan kişiyle ters düşüleceğine, arzulanan ve beklenen havadislerin gelmeyeceğine, ortaklarla aranmış olun bozulmuş olacağına ve eğitim yaşamına nokta konulacağına belirtitir.

  Rüyada Adam Öldürmüş olmanın Psikolojik Yorumu

  Borçlarını ödeyememek, sıhhat problemleri ile boğuşmuş olmak veya aile içinde kimi tartışmalar yaşamak yüzünden bozulmuş olan moralle beraber rüyaların da bozulmuş olacağına, ruhsal hale ve motivasyona bağlı olmak suretiyle değişik bir hale bürüneceği, bununla birlikte şahsın korktuğu bir durumla beraber görüneceği biçiminde bir izah getirilebilir. Beden sağlığının bozulmaya uğraması ile beraber psikoloji ve bu nedenle rüyaların da ara sıra rayından çıktığı doğrudur. Ara sıra şahsın yakın zamanla yaşamış olduğu ve psikolojik sorunlarla uğraşmasına neden olan olayların birikmiş olması ile beraber tabir caizse fark edilir hale gelen bu rüyanın boş verilmemesi ve görüldüğü vakit başka mevzularda da mesaj verdiği unutulmamalıdır. Pekçok mevzudaki problemlerin çaresi ile ortadan kalkacaktır.

  in A