Rüyada kişiler görmek, tek bir biçimde tabir edilmez. Rüya sahibinin uykusunda gördüğü kişilerin fiziksel ve ruhsal vaziyetleri rüyanın değerlendirmeni doğrudan etkilemiş olmaktadır. Mesela rüyada gülen kişiler görmek, rüya sahibinin kimi yanlış hareketler yapmış olabileceğine bunun da kendini cici olmaya vaziyetlere düşürmüş olacağına yorumlanırken, rüyada gözyaşı döken kişiler görmek, bereket, bolluk, rahmet ve şifa manasına çıkar.  Rüyada Çirkin Kişiler Görmek

  Rüya sahibinin dertlenmiş olacağına, isyan edeceğine, kendini aşan sorunlarla karşı karşıya geleceğine, çabalarının aniden değersizleşeceğine, muvaffakiyetlerinin hiçe sayılmış olacağına, kendine karşı kötü laflar sarfedileceğine ve kaşlarının çatılacağına delalet eder.

  Rüyada Yaşlı Kişiler Görmek

  Rüya sahibinin kendinden sabretmiş olmayı, inanmış olmayı, çabayı, fedakarlığı, ağırbaşlılığı, olgunluğu ve yaşamı öğrendiği ve kesinlikle vazgeçmiş olamadığı bir şahsın var olduğuna işaret eder. Rüyayı gören kişiyi hayatdaki başarısız olunmaya, olumsuzluklara ve kötülüklere karşı kuvvetli kılan bir insan olduğu manasına çıkar.

  Rüyada Silahlı Kişiler Görmek

  Rüya sahibinin değişik gerçeklerin idrakine varacağına, duyacağı kimi laflar yardımıyla kafasındaki taşların yerine oturmuş olacağına, bu vesileyle bilmediği kimi gerçekleri öğreneceğine tabir edilir. Bu vaziyet hem pozitif hem de olumsuz vaziyetler için geçerlidir.

  Rüyada Takım Elbiseli Kişiler Görmek

  Rüya sahibinin elinde çantayla, bir buluşmadan öbürüne gidip gelmiş olan, kariyer ve makam maliki kimse olacağına, iş aleminde önem derecesi yüksek bir kişilik haline gelmiş olacağına, muvaffakiyetden mutlu edici bir sonuca koşmuş olacağına ve üzerine almış olduğu tüm işleri layığıyla yerine getirmiş olacağına yorumlanır.

  Rüyada Yabancı Kişiler Görmek

  Rüya sahibinin bilmediği işlerde malumat maliki olacağına, tecrübesiz olduğu değişik hadiselere karşı da aşinalık edinmiş olacağına bu vesileyle daha kuvvetli ve daha donanımlı hale gelmiş olacağına, bunun da yaşamta kimi kazanımlar ve muzafferiyetler sahip olmasına ara bulucu olacağına delalet eder. Kudret ve hikmet olmak suretiyle tabir edilir.

  in A