Rüyada yer görmek, epeycedir görüşülmemiş olan yakınlarla ile bu günlerde buluşulacağına, hasret giderilmiş olacağına, yapılmak arzulanan şeylerin gerçeğe dönüştürüleceğine, kimi mevzularda konuşulacağına, aradaki buzların eritileceğine ve maddi cepheden bir ortaklığın temellerinin atılmış olacağına işaret eder. Aynı vakitde, sıkıntılı geçen bir evrenin kapanacağına, güzel havadislerin ve müjdelerin alımı yapılacağı bir evreye girileceğine ve hayırlı bir birlikteliğin başlamış olacağına delalet eder.  Rüyada Yer Arama yapmak

  Kişinin, zihnini yoran ve hiç bir şekilde çözüm bulmuş olamadığı problemlere karşı kimi yollar aradığına, yalnız son derece büyük gayretler ve emekler vermiş olmasına rağmen hiç bir şekilde tam olmak suretiyle muvaffakiyet sağlayamadığına, çabalarının boşamış ol gittiğine, bu mevzuda tecrübeli bazılarından yardım ve dayanak alım yapması gerektiğine, bu vesileyle kendini itimata alacağına, daha doğru atılımlar yapmış olup daha güzel neticeler alacağına ve muvaffakiyetlerinin ansızın artış göstereceğine işaret eder.

  Rüyada Yer Sormuş olmak

  Yapılan pekçok çalışmış olmaya ve ortaya konulan planlara rağmen hiç bir şekilde arzulanan şeylerin gerçeğe dönüştürülemediğine, devamlı kimi şeylerin eksik kaldığına veya sorun yarattığına, maddi cepheden büyük bir boşluğa düşüleceğine, problemlerin gün geçtikçe daha da artış göstereceğine, sevilmiş olan kişilerle tartışmalar gündeme geleceğine, hayırsız kişilerle muhatap olunacağına ve epeycedir kırgın olunan bir şahıs ile aradaki buzların eritilemeyeceğine yorumlanır.

  Rüyada Yer Tanım Etmek

  Eş, arkadaş veya hısımlardan birinin içine düştüğü sıkıntılı ve sorunlu bir vaziyetden feraha ermesi için yardımcı olunacağına, bu vesileyle aradaki dostluğun daha da pekişeceğine, meşakkatların ve hüzünlerin geride kalmış olacağına, yapılan yanlış hareketlerin telafi edileceğine, hasımların ve rakiplerin malubiyete uğratılacağına ve hayırlı bir yola girileceğine işaret eder.

  Rüyada Yer Vermiş olmak

  İş mevzusunda deneyimsiz olan birisine önayak olunacağına ve gittiği yolda daha güzel bir mevzuma gelmiş olmasının sağlanacağına tabir edilir.

  in A