Malın bereketine,ondan güzel bir şekilde istifadeye delalet eder.Ağaç kabuğunu soyan birini görmek doğum yaptıran ebe ile tabir edilir.(Ayrıca Bakınız; Kabuk, Ebe.)Ebe kadinda iyilik sahibi ve asil bir kimse ile tabir edilir.    in A