Rüyada casus görmek, çok huzur ve saadet içerisinde bir aile yaşamına sahip çıkan rüyayı gören kişiyi çekemeyen ve devamlı kendine ziyan vermiş olmak istemiş olan insanların olduğuna, bu insanlarca sık sık değişik biçimlerde huzursuz edildiğine, aile saadetinim baltalanmış olmak istendiğine, bu günlerde bu şahısların yapmış olacakları şeyler yüzünden sanki kıyametin kopacağına ve hukuki makamlar önünde lazım olan hesaplaşmanın gündeme geleceğine işaret eder.  Rüyada Casus Olmak

  Rüyayı gören şahsın, kimsenin bilmiş olmaması lazım olan hususi malumatlarının ve eşyalarının birileri kısımından ortalığa dökülmüş olacağına, bu sebeple son derece problemli ve zor hale düşmüş olacağına, karşılaşılan olumsuz hadiselerin unutulmuş olması için uzun bir süreliğine bir köşeye çekileceğine,  diğer kısımdan bu şahıslar ile değişik mecralarda büyük bir tartışmış olmanın gündeme geleceğine ve lazım olan şahıslara lazım olan cezaların verileceğine işaret eder.

  Rüyada Casus Olduğunu Görmek

  Rüyada casus olmak ile aynı anlama gelmiş olmaktadır. Çok hijyenik ve iyi bir insan olan rüyayı gören kişinin, mutluluğunu ve rahatını çekemeyen insanlarca kimi kötü vaziyetlere düşürüleceğine, bu nedenle ruhsal kimi problemler ile boğuşmuş olmak mecburiyetine gireceğine ve bu kötü vaziyetlere neden olan insanları hayatı süresince affetmeyip hakkını arayacağına işaret eder.

  Rüyada Casus Öldürmek

  Şahsi malumatları ve sırları ortaya dökülmüş olan rüyayı gören kişinin, bunu yapmış olan ve kendisisi hakkında türlü dedikodular çıkartmış olan şahısları hukuki kurumların karşısına çıkartmış olarak lazım olan cezaları alım yapmalarını sağlayacağına ve öbür insanlara da aynı şeyleri yapmış olmalarını bu biçimde engelleyeceğine delalet eder.

  Rüyada Ajanlık Yapmak

  Rüyayı gören şahsın, iş yaşamında ve toplumsal yaşamı içinde kendine elverişli olan, işi için gerekebilecek ve ileride kendine yararı dokunabilecek, fikirleri, düşünceleri ve malumatları topladığına, bunlar yardımıyla harika çalışmalar meydana koyabileceğine ve şöylece yapmış olduğu işin tutmuş olması yardımıyla harika bir kazanç sahip olacağına işaret eder.

  in A