Rüyasında suya bakıp,kendi aksini gören kişi hiç beklemediği anda üne kavuşur.Rüada suya bakan ve kendi aksini gören kişi,çevresi tarafından sevilip sayılır.Suya bakan ve kendi aksini beğenmek ise,o kimsenin başarıyı yakalayacağına delalet eder.Fakat kişinin ulaşacağı bu başarı,haksız bir başarı da olabilir.Hile yoluyla kazanılmış başarıyı da simgeler.Suya bakan ve başka bir kimsenin aksini gören kişi,uzun süre başka birisinin yanında çalışır veya başkasından emir alır.    in A