Rüyada hısımının öldüğünü görmek, herhangi bir yanınızın aile efradında ortaya çıkacak değişikliklere ve onların yaşamında oluşmuş olacak türlü hadiselere delalet etmektedir. Bu rüya sahibi şayet anne kısımından bir yakınının öldüğünü görecek olursa, o kısımdan büyük bir nimete ve ihsana kavuşur. Baba kısımından bir hısımının ölmüş olması ise kuvvet ve kudrettir. Rüyası esnasında ölmüş olan hısımına gözyaşı dökmek, bahse konu olan insandan göreceğiniz yardım neticesinde memnun olmaya, esenlik ve keyif içinde bulunmuş olmaya işarettir. Rüyada ölmüş olan hısımı sırtta taşımak, o hısımınızın dünyada son derece büyük bir mevkiye geleceğinin göstergesidir. Rüyada tabutta bir hısımınızı görmüş olmanız, bahse konu olan insanın bir makam maliki olması manasına gelmektedir.  Rüyada Yakın Hısımının Öldüğünü Görmek

  Rüyada yakın bir hısımının ölmüş olması, ivedi vakitde ulaşmış olacak havadis ya da tez zamanda elinize geçecek kazançtır. Bu rüya gene çok yakın bir hısımınızın yardımını göreceğinizin ya da o kimsenin etrafında gelişecek güzel bir hadisenin göstergesidir. Bu şekilde bir rüya görmüş olan kimse uzun hayatlı olur. Yaşamı bolluk ve kazanç içinde geçer. Umumilikle istek ve arzularına kavuşur; hayatdaki beklentileri gerçekleşir.

  Rüyada Irak Hısımının Ölmesi

  Rüyada ırak hısımının ölmüş olması, ıraklardan gelmiş olacak bir havadise ya da beklentilerinizin derhal olmasa da zamanla gerçeğe dönüşeceğine delalet etmektedir. Bu rüya istek ve arzuları olanlar için azıcık daha beklemiş olmaları gerektiğini gösterir. Irak bir hısımının cenaze merasimine gitmiş olmak, yabancı insanların bulunduğu değişik bir cemaatle oturmuş olmaya ve muhabbet etmeye tabir edilir.

  Rüyada Hısımının Öldüğünü Görmenin Psikolojik Tabiri

  Bu şekilde bir rüya sevdiklerinizi kaybetmiş olmaktan korktuğunuzu ve onlara bir şey olmasından çekindiğinizi göstermiş olmaktadır. Rüyası esnasında yakınlarını ölmüş olmak suretiyle görmüş olan kişi acele bağlanmış olan ve bağlandığı şahsa bir şey olmasından korkan, bununla birlikte yalnız başına bir şey gelmiş olma olasılığını da muhakeme eten bir yapıya maliktir. Bu rüya bununla birlikte sizdeki yalnızlık korkusunu ve kendi kendine kalmış olma kaygısını de yansıtır.

  in A