Rüyada akrep sokması, hayırsızlık, uğursuzluk, talihsizlik ve kötülük olmak suretiyle kabullenilir. Rüya sahibinin acı çekeceği, ağlayacağı, sızlayıp, dövüneceği ve yas tutacağı günler geçireceği, sarsılacağı, epeyce kendisine gelemeyeceği ve yaşadıklarının etkisinden kısa vadede kurtulamayacağı manasına çıkar. Bu rüya, kimi rüya tabirlerine göre rüyayı gören kişinin kurtuluş gününe kavuşamayacağı ile yorumlanır.  Rüyada Akrep Soktuğunu Görmek

  Bir şahıs rüyası esnasında kendine akrep soktuğunu görecek olursa şayet bahse konu olan insan çeşitli melanetlere uğrar diye tabir edilir. Sıkıntı, meşakkat, muvaffakiyetsizlik ve düş kırıklığı olmak suretiyle kabullenilir. Rüya sahibinin mutsuz olmasına sebep teşkil edecek kimi olumsuz hadiselerin gündeme geleceği manasına çıkar.

  Rüyada Elini Akrep Sokması

  Rüya sahibinin soruna ve zorluğa düşmüş olacağına, maddi kuvvetini yitireceğine ve manevi yanının da çökmüş olacağına işaret eder. Kazancın düşmüş olmasına, şahsın yaşayacağı musibetler sebebiyle bütün keyfinin kaçacağına ve rüyayı gören kişinin hiçbir şeyden mutluluk duymaz olacağına işaret eder.

  Rüyada Kara Akrebin Sokması

  Rüyayı gören kişinin yaşayacağı problemlere yorumlanır. Çaresiz vaziyetlere düşmüş olmaya, içinden çıkılamayacak duruma gelmeye ve çabaladıkça daha muvaffakiyetsiz olup moral ve kuvvet yitirmeye delalet eder. Hayır getirmiş olmayacak, meşakkatli bir evrenin gündeme geleceğine işaret eder.

  Rüyada Ayağını Akrep Sokması

  Rüyada ayağını akrep soktuğunu gören şahsın neşen kaçmasına ve yaşamtan almış olduğu neşen kaçmasına vesile olacak bir takım hadiselerin gündeme geleceğine ve rüyayı gören kişinin kendi haline düşeceğine dolayısıyla de gözünün hiçbir şey görmeyeceğine delalet eder.

  Rüyada Birini Akrep Sokması

  Bahse konu olan insanın kötü havadislerini alım yapmaya yorumlanır. Rüyayı gören kişinin rüyası esnasında gördüğü kimsenin yaşayacağı meşakkatlara, güçlüke ve çileye tanık olacağına ve o kimse ismine çok üzüntü duyacağına yorumlanır.

  Rüyada Sarı Akrep Sokması

  Rüya sahibinin kazalara ve belalara çok yakın olacağı günler geçirmiş olacağına ve günümüze çok dikkatli olması gerektiğine yorumlanır.

  in A