Her çeşit iyi alamet memuriyet,maksadın gerçekleşmesi,zor işlerde kolaylık,düşmanı kahretmek,makam ve uhrevi saadetle tabir edilir.Kötü alametin tabiri iyi değildir.Abdulgani Nablusi;alamet görmek ikbal ve mutluluga delalet eder, buyuruyor.Tüm alametler,çetin işlerin aşılacağına,istenilen işlerin gerçekleşmesine,murada ermeye işaret eder.Rüyada sadece kötü alametin görülmesi iyiye yorulmaz.Rüyada alamet görmek,aynı zamanda huzur ve mutluluğa da işaret eder.    in A