Rüyada alkışlamış olmak, rüya sahibinin, ortaya koyduğu çalışmaların ve gerçekleştirdiği planların büyük muvaffakiyetler kazandırması ve çok kazanç sağlaması yardımıyla yaptığı işten son derece büyük gurur duyduğuna ve daha uzun seneler bu işi devam ettirmek için yeni çalışmalar gerçeğe dönüştürmek istediğine işaret eder. Aynı vakitde, rüyayı gören kişinin, giyim kuşamına ve insanlar arasında oluşturduğu karizmaya çok ihtimam göstermiş olan ve bu mevzuda sürekli daha ileride olmayı sevmiş olan biri olduğuna delalet eder.  Rüyada Alkışladığını Görmek

  İş yaşamında yapılan hayırlı çalışmalar ile son derece büyük muvaffakiyet kazanılması yardımıyla büyük bir üne malik olunacağına ve bu vesileyle ileride yapılacak çalışmaların zemininin hazırlanmış olacağına işaret eder.

  Rüyada Birini Alkışlamak

  İş yaşamında veya toplumsal yaşamta tanıdığı bir şahsa bir mevzu ile alakalı garanti vermiş olan rüyayı gören kişinin, bu günlerde bu lafını gerçeğe dönüştürmesi gerektiğine, yoksa bu halden dolayı son derece büyük bir üzücü olayların gündeme geleceğine işaret eder.

  Rüyada Başbakanı Alkışlamak

  Rüyayı gören şahsın, yaptığı çalışmalar yardımıyla son derece büyük muvaffakiyetler kazanacağına ve bu vesileyle çok iyi ve üzer mevkilere gelmiş olarak ömrü boyunca bolluk içinde yaşaması için lazım olan büyük bir kazanca sahip çıkacağına yorumlanır.

  Rüyada Cenazeyi Alkışlamak

  Rüya malikinin, iş yaşamında ve toplumsal yaşamında tanıdığı, yerinde tutumlarda bulunmayan, çoğunlukla lakayt tutumlarda bulunmuş olan, bu günlerde yaptığı tutarsız hareketlerinden dolayı problem çıkmış olmasına neden olan bir şahıs ile iş yapmış olmak mecburiyetine gireceğine ve bu sebeple bu şahıs ile mesafeli olunması gerektiğine delalet eder.

  Rüyada Alkışlanmak

  Bu günlerde ortaya konulacak planlar yardımıyla son derece başarılı ve tanınmış bir şahıs olunacağına, son derece fazla kar sağlanacağına, hayırlı işlere girileceğine ve çok daha önemli girişimler gerçeğe dönüştürüleceğine işaret eder.

  in A