Rüyada altın bilezik görmek, estetiğe, zarafete ve güzelliğe işaret eder. Rüyası esnasında altın bilezik gören bir hanımefendi, bakımına ehemmiyet veren, giyinmiş olmayı ve takınmayı çok sevmiş olan, bu vesileyle de her gittiği platformda parıldayan bir güzellik ile bütün gözleri üstüne çekmiş olan şahıs olmak suretiyle açıklanır. Rüya maliki, uyandığında dahi benzerine güzel görünmüş olmak için derhal aklanmış olup paklanıp, süslenir. Bir bayan rüyası esnasında altın bilezik görecek olursa şayet bu onun kendine duyduğu sevgiye ve hürmete işaret eder. Rüyada altın bilezik görmek erkek için aynı biçimde öyleki hayırlı olmak suretiyle anlatım edilmez. Rüyayı gören kişi için sorun ve ağırlık durumu manasına çıkar. Şahsın içine düşeceği zahmet olmak suretiyle yorumlanır.  Rüyada Altın Bilezik Taktığını Görmek

  Rüyada altın bilezik takmış olmak bayan veya erkek fark etmeksizin hayırlı olan şeylere işaret eder. Rüyayı gören kişi herkes kısımından sevilmiş olan ve hürmet gören şahısdır fakat en sık da yaşam dostı olacak şahısdan hayır görecektir. Sevgilisi, nişanlısı veya benzeri kendini aşırı saygı ve sevgi gösterecek, her çeşit ayıbını örtecek ve var olan yanlarını tamamlayacaktır.

  Rüyada Altın Bilezik Bulmak

  Büyük bir talih alım yapmak manasına çıkar. Rüyayı gören kişi evlilik teklifi alma yapabilir, güzel bir birlikteliğe başlamış olabilir, sevgilisi ile nişanlanmış olabilir veya ekonomik manada bir kazanç sahip olabilir.

  Rüyada Altın Bilezik Armağan Almak

  Rüyayı gören kişinin çalışmış olmasına ihtiyaç duyulmadan alacağı bir mal veya toplu paradır. Rüyası esnasında altın bilezik almış olduğunu gören şahsa müşterek bir maldan veya paradan hisse düşmüş olacak anlamına gelir.

  Rüyada Altın Bilezik Kırılması

  İyi biçimlerde tabir edilmez. Rahatsızlık ve yokluk manasına çıkar. Rüyayı gören kişinin ölümcül olmayan bir rahatsızlığa yakalanması ve bir müddet tedavi görmüş olması biçiminde yorumlanır. Bununla birlikte da parasal anlamda zor günlere yorumlanır.

  Rüyada Birinin Koluna Altın Bilezik Takmak

  Bir kişinin menfaatini korumuş olmaya yönelik bir iş yapacak olmaya, ona kazanç dayanıklıya olanakı sunmuş olmaya ve parasal anlamda kendine kuvvet vermiş olmaya işaret eder. Rüyada birinin koluna burmuş olma altın bilezik takmış olmak, rüya sahibinin kendisisi ismine şeref addettiği bir tutumta bulunmuş olması ve tabir caizse bunun için koltuklarının kabarmış olması anlamına gelir. Rüyada birinin koluna düzmece bilezik taktığını görmek, bir vaziyeti kotarmak veya bir olayı idare etmek için ak yalanlar söyleneceği manasına çıkar. Birinin koluna ak altından yapılmış bilezik takmış olmak, bir seçiminden dolayı hata değerlendirilemeye, dedikoduya maruz kalmış olmaya fakat çok geçmeden haksızlık yapmış olan şahısların kusurlarını farkederek mahçup olmalarına yorumlanır.

  Rüyada Altın Bilezik Saklamak

  Rüya sahibinin mevcutsa yatırımları, birikimleri ve variyeti hakkında çok ağızı sıkı olduğuna, kimseye gelirinden söz etmediğine ve bu mevzular üstünde konuşmuş olmaktan da hiç hoşlanmadığına işaret eder. Rüyada anne babadan altın bilezik saklamış olmak, hususi yaşamtan yana sessiz sedasız adımlar atmaya, rüyada benzerinden altın bilezik saklamış olmak, ileride gündeme gelecek bir uzlaşmazlık sebebiyle bir ayrılık laf mevzusu olursa diye kendisini garantiye alım yapmak ismine para biriktirmiş olmaya yorumlanır. Rüyada yastık altında altın bilezik saklamış olmak, çaktırmadan yapılmak arzulanan bir işi eline yüzüne bulaştırmış olmaya ve dolayısıyla tüm insanların duymuş olmasına neden olmaya işaret eder.

  Rüyada Kendisine Altın Bilezik Takıldığını Görmek

  Rüyada anne kısımından kendisine altın bilezik takıldığını görmek, anadan öğrenilecek işe yarar ve vakitinde kendinin deneyim ettiği için çok işe yarayacak kimi ayrıntılara, malumatlara, doğrulara ve gerçeklere işaret eder. Rüyada baba kısımından kendisine altın bilezik takıldığını görmek, onun şanına, onuruna, soyadına ve namına layık bir yaşam sürmüş olmak için kendinden gelmiş olacak nasihatlere ve bu nasihatleri hesaba katmaya delalet eder. Rüyada yakın kısımından kendisine altın bilezik takıldığını görmek, rüyayı gören kişinin ihtyaç duyduğu aniden halis niyetli kimi insanlarca teselli edilmesi anlamına gelir.

  Rüyada Altın Bilezik Düşürmek

  Bir işte muvaffakiyetsiz olmak sebebiyle gelir kaybı yaşamak manasına çıkar. Rüya sahibinin ticarete atılmış olmak için yaptığı atılımının doğru olmayışı sebebiyle ticarette tutunamamasına yorumlanır. Rüyada altın bileziği hanede düşürmüş olmak, acele hallolmuş olacak bir problem veya derhal geçecek bir hastalıktır. Rüyada altın bileziği dışarda düşürmüş olmak, meşakkate düşmüş olmaya delalet eder. Rüyada altın bilezik düşürmüş olmak ve bulamamak, bir dikkatsizlik sebebiyle emeğin helak olması anlamına gelir. Rüyada altın bilezik düşürmüş olmak ve sonra bulmuş olmak, rüyayı gören kişinin tabiri caizse yüreğini ağızına getirmiş olacak bir gelişmeden ibret almasına bu vesileyle daha dikkatli, özenli ve dikkatli davranmış olmasına işaret eder.

  Rüyada 3 Altın Bilezik Görmek

  Rüyada kuyumcuda 3 altın bilezik görmek, maddi kıymeti büyük bir mala veya eşyaya imrenmek ve ona sahip çıkmayı istemiş olmaktır. Rüyada kolunda 3 altın bilezik görmek, meslekten yana zengin olmak öyleki ansızın çok iş yapabilme yeterliliğine ve malumatına sahip çıkmaktır. Rüyada başkasının kolunda 3 altın bilezik görmek, rüyayı gören kişinin makamı, konumu, mevzumu, güzelliği (yakışıklılığı),başarısı ve zenginliği mevzusunda onun yerinde olmak istediği bir kişinin varığına yorumlanır. Rüyada 3 düzmece altın bilezik görmek, bir fikir, basiret veya tahmin mevzusunda yanılmış olmak manasına çıkar.

  Rüyada Kırık Altın Bilezik Görmek

  Bir talihi azıcık kaçırmış olmaya veya bir kısmeti dakika farkıyla alamamaya işaret eder. Rüya sahibinin yer  veya zamanlama sebebiyle malik olamayacağı nasibidir. Rüyada kırık altın bileziği yapıştırmış olmaya çalışmış olmak, bir mevzuda boş yere nefes tüketmeye ve üstünde zaman alan çalışmalar vermiş olmaya yorumlanır. Rüyada kırık altın bilezik satmış olmak, ziyanına bir iş yapacak olmaya ve borcunu kapatmış olmak için elindekileri hemen hemen yok denecek kadar az pahaya satmış olmaya delalet eder. Rüyada birine altın bilezik armağan vermiş olmak, rüyayı gören kişinin yapacağı bir işin veya alacağı bir malın kimseler kısımından beğenilmiş olmaması ve seçiminden dolayı insanların kendini eleştirmiş olması manasına çıkar.

  Rüyada Altın Bilezik Çaldırmak

  Rüyada altın bilezik çaldırmış olmak, güvenilmiş olan bir kimseden darbe yemiş olmaya veya rüya sahibinin kendisi kusuru olmak suretiyle kabul edeceği bir vaziyeti yaşamak veya tatsız bir hadisenin muhatabı olmak mecburiyetine gireceğine işaret eder. Rüyada altın bilezik seti çaldırmış olmak, senelerin birikimine veya çalışmış olmasına yazık edecek bir işe girmiş olmak ve iflasa uğramak anlamına gelir. Rüyada armağan olmak suretiyle gelmiş olan altın bileziği çaldırmış olmak, rüya sahibinin başına, kendinde hatrı büyük olan bir kişiye söyleyemeyeceği ve bahse konu olan insanla doğrudan ilgili olması sebebiyle öğrenmesi halinde o kimseyi kırmış olmaktan, üzmüş olmaktan veya kaybetmiş olmaktan korkacağı bir iş gelmiş olması anlamına gelir.

  Rüyada Topraktan Altın Bilezik Bulmak

  Rüya sahibinin kutsal saydığı ve çok kıymet verdiği bir insandan veya teker teker yerden gelmiş olacak basit rızık manasına çıkar. Küllüyen talihe bağlı bir nasibi yemek anlamına gelir. Rüyada  topraktan düzmece altın bilezik bulmuş olmak, kısa yoldan kalkınmanın yollarını arama yapmaya ve bu mevzuda kullanışlı ve işe yarar malumatlara ulaşmış olmaya çalışmış olmaya ama neticesinde çalışmış olmadan kazanmak diye bir gerçek olmadığını kavrayabilmeye yorumlanır.

  Rüyada Bebeğin Kolunda Altın Bilezik Görmek

  Eve gelmiş olacak bir aile fertinin veya konukun birliktende getireceği hayır, iyilik, güzellik ve uğur manasına çıkar. Gelişiyle yaşamı bütünden ve pozitif biçimde değiştirmiş olacak bir insanın varlığıdır. Rüyada bebeğin kolunda haddinden büyük bir altın bilezik görmek, kendinden beklenmeyecek bir kişinin göstereceği üstün muvaffakiyetler anlamına gelir. Bu şahıs aile içerisinden olup bilhassa de mesleğinde umulmayacak kadar üstün özelliklere sahip çıkacak ve yükselecektir. Rüyada bebeğin kolunda dar ve ufak bir altın bilezik görmek, aile içerisinden birinin muvaffakiyet gösteremeyeceği bir sahada iş yapmış olma mevzusunda ısrarcı olacağına delalet eder.

  Rüyada Yamuk Altın Bilezik Görmek

  Bir kabiliyet sınavında veya bir meslek dalında arzulanılan performansı gösterememeye dolayısıyla üzülmüş olmaya, hüsrana uğramaya ve kendisini akrabaya, benzere arkadaşa ve etrafa karşı berbat olmuş hissetmiş olmaya yorumlanır. Rüyada yamuk altın bilezik takmış olmak, eksiklere ve yanlışlara rağmen kariyerinde ilerlemiş olmaya ve eksikliğinden utanmış olmak yerine kendisini olabildiğince geliştirmiş olmak için çabalamış olmaya işaret eder. Rüyada birine yamuk altın bilezik takmış olmak, eldeki yetersiz olanaklardan hiç gocunmadan gene de benzeri dostu memnun etmeye çalışmış olmak ve bu mevzuda bazılarından takdir görmek, bazılarından de tepki alım yapmak anlamına gelir. Rüyada kendisine yamuk altın bilezik takıldığını görmek, bir beklentinin bedelinde hoşnutsuz olunacak ve mutlu kalınmayacak bir sonuçla karşı karşıya gelmeye, mutsuz olmaya ve yüzünün asılmış olmasına delalet eder.

  Rüyada Altın Bilezik Görmenin Psikolojik Yorumu

  Daha ziyade sıklıkla kadınların gördüğü rüyalardandır. Rüyada altın olsun olmasın bir takı taktığını, veya armağan almış olduğunu görmek kadınlara özgü bir rüya olmakla beraber benzerine, anasına, sevgilisine veya çok sevdiği bir kız dostuna altın bilezik armağan ettiğini veya taktığını görmek de beylerin gördüğü rüyalardandır. Bilhassa altın bilezik cemiyetde meslek maliki olmak biçiminde tabir edilir. Kariyer maliki olmak istemiş olan fertin bu yaygın söylemden etkilenmiş olarak görmüş olması muhtemel bir rüya çeşididir. Ayrıyeten fertde ziynete veya kıymetli takılara olan merakın ya da birikim yapmış olma, iş kurmuş olma gibi değişik arzuların ve programların da göstergesi anlamına gelir.

  in A