Rüyada altın bulmuş olmak, iyi görülmemektedir, ağırlık durumu alım yapmaya, zorluk içine düşmeye, daralmış olmaya, sıkıntılardan kurtulmanın yollarını bulamamaya, ne yapacağını bilememeye ve malik olanları yitirmeye işaret eder. Problemlerin rüya sahibini çok zorlayacağı ve bu sıkıntılardan kurtulmadığı sürece rahatı bulmuş olmasının imkan dahilinde olmayacağı manasına çıkar. Rüyada altın bulmuş olmak, rüyayı gören kişinin yaşadıkları sebebi ile karamsar ve ümitsiz olacağına tabir edilir.  Rüyada Altın Toplamak

  Rüyada altın toplamak, rüyada altın bulmuş olmanın tersine hayra yorulur ve rüya sahibinin yaşamının güzel olacağına, kararmış fikirlerinin aydınlanmış olacağına, kendisini iyi ve talihli hissedeceği kadar güzel bir devir geçirmiş olacağına delalet eder.

  Rüyada Define Bulmak

  Rüyada define bulmuş olmak, rüyayı gören kişiyi yaşamış olduğu yokluktan kurtarmış olacak ve zengin bir şahıs olmak suretiyle gösterişli biçimde yaşamasına imkan vermiş olacak kimi işler yapacağı veya bunun için yollar bulacağı biçiminde yorumlanır.

  Rüyada Altın Yüzük Bulmak

  Rüyada altın yüzük bulmuş olmak, son derece sevindirici bir bilgi almaya, hususi yaşamında ani ve güzel bir gelişme yaşamaya, sevinçten havalara uçmaya işaret eder. Rüyada altın yüzük görmek, rüyayı gören kişiye karşı yoğun hissiyatları olan bir şahsın kendine duyurusu aşk edeceği ile tabir edilir.

  Rüyada Çeyrek Altın Bulmak

  Rüyada çeyrek altın bulmuş olmak, rüya sahibinin sorumluluğunda olmayan ve kendisisi ile hiçbir ilgisi bulunmayan bir maddi yükümlülüğün kendine fatura edileceğine işaret eder.

  Rüyada Altın Küpe Bulmak

  Rüyada altın küpe bulmuş olmak herkes için aynı biçimde yorumlanmaz. Bir bayanın rüyası esnasında altın küpe bulmuş olması onun herkes kısımından beğenildiği ve alaka gördüğü biçiminde tabir edilirken bir erkeğin altın küpe bulmuş olması onun çok sevdiği ve eğlenmiş olarak yaptığı mesleğine veya hobilerine işaret eder.

  Rüyada Altın Bulmuş olmak ve Satmak

  Rüyada altın bulduğunu ve daha sonra sattığını gören şahsın, yaşayacağı kötü vaziyetlere ve problemlere rağmen saygınlığından hiçbirşey yitirmeyeceğine işaret eder.

  Rüyada Altın Bulmuş olmak Ve Almak

  Sorun gündeme gelecek anlamına gelir. İş ile alakalı olmak suretiyle yapılan programların hiç bir şekilde gerçeğe dönüştürülemeyeceğine, yapılan bir kusurunun aklını başına almaz bazıları yüzünden kötü gayeler için kullanılacağına, verilen lafların yerine getirilemeyeceğine ve haksızlığa uğranılacağına belirtitir. Rüyada altın bulmuş olup düşürmüş olmak, iş mevzusunda büyük bir kusurunun kıyısından dönülmüş olacağına, yalan söylemiş olan bir şahsın aile bağlantılarına büyük ziyan vermiş olacak bir yalanının açığa çıkacağına ve problemlerin arasından sıyrılıp huzur bir nefes alınacağına yorumlanır.

  Rüyada Altın Bilezik Bulmak

  Kişinin, kurduğu işte büyük bir ziyana uğrayacağı, aile fertleri ile arasının açık hale geleceği, sevdiği bir şahısdan ihanet göreceği, bu günlerde olmadık bir işe müşterek olacağı, bilmediği bir sebeple elindeki değerli bir eşyadan olacağı, eşiyle arasına siyah kedi gireceği ve tabir caizse aklının ucundan geçmeyen bir işin başına gelmiş olacağına tabir edilir. Rüyada altın bilezik bulmuş olmak ve satmış olmak, yaşanan tatsız olayların bitmiş olması ve ferahlığa çıkmış olup huzur bir nefes alım yapılması anlamına gelir. Yani, rakipler kısımından çıkarılmış olan bir dedikodunun yalan olduğunun açıklığa kavuşacağı, kaybedilen şeylerin geri kazanılacağı, yapılan yanlış hareketlerin telafi edileceği ve kurulmuş olan bir tuzaktan hayır duaları yardımıyla kurtuluşa erileceği manasına çıkar.

  Rüyada 3 Altın Bulmak

  Aile fertleri arasında yaşanan bir tartışmış olmanın ortasında kalmış olmaya, hepsinin sorunları ve sıkıntılarının çaresi için ayrı ayrı uğraşmaya, sevilmiş olan bir şahsa veda etmeye, iş yaşamı ile alımı yapılan bir karardan pişman olmaya, sıkıntılı bir şahıs ile bağlantı yaşamaya ve oturulan muhitte yaşanan bir tartışmış olmanın peşinden başka bir yere taşınmak zorunda kalmış olmaya yorumlanır. Rüyada 3 altın bulmuş olup birini yitirmek, iş ve eğitim yaşamı ile alakalı problemler yaşarken aile yaşamı içinde memnun olunacağına ve bu halin epeyce bu biçimde devam edeceğine delalet etmektedir.

  Rüyada Denizde Altın Bulmak

  Kişi, sevdiği bir şahsın önayak olması ile girdiği çok iyi bir işte büyük karlar sahip olacak, mevki makam maliki olacak ve pekçok insanın istediği imkânları sahip olacak fakat hiç bir şekilde istediği gibi bir sistem tutturup huzur yüzü göremeyecek anlamına gelir. Rüyada denizde külçe altın bulmuş olmak, rüyayı gören kişinin, olmaması için çok gayret sarfettiği bir mevzuda büyük bir sorun içine düşmüş olacağına, bu sorununun hem kendini hem sevdiği şahısları de içine alacağına, alacağı pekçok yardıma ve vereceği kararlara rağmen hiç bir şekilde kendini toparlayamayacağına ve gittikçe daha kötü bir hale düşmüş olacağına belirtitir.

  Rüyada Para Ve Altın Bulmak

  Zaman alan çalışmalar neticesi ortaya konulan bir çalışmış olmada kimi yanlış hareketler olduğuna, bu yanlış hareketlerin kendini zamanla göstermiş olacağına, yalnız yakın bir şahısdan kaynaklanmış olacak olan bir sıkıntın daha büyük bir kafa ağrısı meydana getireceğine ve hem maddi hem manevi olmak suretiyle şahsa son derece büyük darbe indireceğine delalet etmektedir. Rüyada para ve altın bulmuş olup bozdurmuş olmak, yapılan yanlış hareketleri karşılamak amacıyla gösterilen büyük gayretinin neticesinde arzulanan gayelere ulaşmış olmak için lazım olan doğru yolun bulunmuş olacağına ve onca işin arasında bu yola girileceğine fakat beklenen yardımın alım yapılmaması yüzünden işin ortasında pes edileceğine belirtitir.

  Rüyada Bir Küp Altın Bulmak

  Benzerler arasında büyük bir atışma yaşanması yüzünden aile fertlerinin büyük bir moral kaybı yaşayacağına, bir aile büyüğü ile alakalı üzücü bir havadis alınacağına, ekonomik olmak suretiyle ziyan getirmiş olacak bir işe girileceğine, çıkılacak bir yolculuğun çok tatsız bir olayla sona ereceğine ve bir yüzden dolayı biraz ceza ödemek zorunda kalınacağına tabir edilir. Rüyada bir çuval altın bulmuş olmak, eski bir dostun gelişi ile kapanmış olan bir probleminin tekrar açık hale geleceği, planların beklenmeyen aniden aksaklığa uğrayacağı, hayalkırıklığı gündeme geleceği, yapılan yardım davetlerinin neticesiz kalacağı ve girilen bir rekabetten yenik çıkılacağı manasına çıkar.

  Rüyada Ak Altın Bulmak

  Kişinin, hanesi içindeki mutluluğu ve rahatı kıskanmış olan bir şahıs yüzünden büyük sorunlar yaşıyor ve bu şahısı bulmuş olup uzaklaştırmış olmak istiyor anlamına gelir. Rüyada ak altın bulmuş olup bozdurmuş olmak, epeyce zaman sürmüş olacak bir işsizlik gündeme geleceğine, benzer, arkadaş veya hısımının verdiği lafların gerçeğe dönüşmeyeceğine, hayırlı olmak suretiyle başlanmış olan ve başta güzel giden bir olayda büyük bir şanssızlık gündeme geleceğine ve ziyana uğranacağına işarettir.

  Rüyada Tarlada Altın Bulmak

  Kişi, haneni geçindirdiği işte beklemediği aniden sel veya dolu gibi bir aksilikle karşı karşıya gelecek, malının çoğunu bu yüzden dolayı kaybedecek, eline gelen birkaç kuruşu borçlardan feraha ermek için kullanmış olacak ve uzun bir müddet süresince hiç bir şekilde kendini toparlayamayacak. Rüya çöpte altın bulmuş olmak, çirkeflik yapmış olan ve insanları birbirine düşürmüş olan bir şahıs yüzünden aile arasında büyük tartışmalar gündeme geleceğine, kalp kırıklığı olacağına, aile büyüklerinden birinin kaybedileceğine ve bir sağlık sıkıntısı ile geçecek bir evreye girileceğine yorumlanır.

  Rüyada Su İçinde Altın Bulmak

  Durgun su içinde altın bulmuş olmak, basit ve huzur biçimde ulaşılacak variyete ve güzel yaşama, akan su içinde altın bulmuş olmak da alın teri bedelinde fakat kusursuz ve iyi koşullarda yaşamaya el vermiş olacak kadar bol kazanca sahip çıkmaya delalet eder. Rüyada su içinde külçe altın bulmuş olmak, tomarla paraya sahip çıkmaya ve mülk sahibi olmaya işaret eder. Rüyada su içinde çeyrek altın bulmuş olmak, rüya sahibi için hiç olmamaktansa bu kadarı da iyidir olacak bir iş yapmış olması manasına çıkar.

  Rüyada Toprak Kazmış olup Altın Bulmak

  Rüyada kazmayla toprak kazmış olup altın bulmuş olmak, tabir caizse sabrın neticesinde selamet bulmuş olmaya ve kafaya konmuş olan bir iş mevzusunda muradını gerçeğe dönüştürmeye işaret eder. Rüyada kepçeyle toprak kazmış olup altın bulmuş olmak, kimin kısmetiyse ona nasip olur denilmiş olacak bir sürprizle karşı karşıya gelmeye ve hiç hesapta olmayan bir nasip alım yapmaya yorumlanır. Rüyada tırnaklarıyla toprak kazmış olup altın bulmuş olmak, azimle bir işe soyunmak, hayatını çalışmış olmaya ithaf etmek ve son derece başarılı noktalara ulaşmış olmak manasına çıkar.

  Rüyada Altın Bulmuş olmak Ve Malikine Vermek

  Rüya sahibinin desise yapmış olsa veya hak yemiş olsa kimsenin ruhu duymuş olmadan son derece büyük mal varlığı elde edecekken, dürüstlüğü, davranışı, aile terbiyesi ve asaleti yardımıyla bu vaziyeti suiistimal etmeden gene alın teriyle ekmek yemiş olmaktan vazgeçmeyeceğine delalet eder. Rüyada altın bulmuş olmak ve dağıtmış olmak, rüyayı gören kişinin kendine hayır ve fayda getirmeyeceğine yargı getirdiği bir malı veya parayı başkasına devreteceğine ve gereksinim maliki kişilere vermiş olarak daha hayırlı olacağına inanmış olacağına yorumlanır.

  Rüyada Çamur İçinde Altın Bulmak

  Rüyada çamur içinde düzmece altın bulmuş olmak, heves edilen bir işte beklentilerin gerçekleşmemesine, dolayısıyla hüsrana uğramaya işaret eder. Rüyada çamur içinde gerçek altın bulmuş olmak, az maliyet bedelinde çok kazanç sağlamak bir iş yapmış olmak ve neticesinde da çok mutlu olmak anlamına gelir.

  Rüyada Altın Görmenin Psikolojik Yorumu

  Altın, kimi insanlar için kıymetli bir takı olmaktan çok geleneksel özelliği olan ve ulusal geleneki yaşatmış olmaya yönelik bir vasıta olmak suretiyle kabullenilir. Ve bilhassa bizlerin gelenekimizde pırlantadan ve elmastan çok daha ilk tutulur. Altın bulmuş olmak, fertde ailesel ve kültürel kültürlerin devamını simgeler. Bir öte taraftan da tartışmasız biçimde daha huzur, daha basit ve daha karlı bir işe sahip çıkma amaçına dikkat çeker. Altın, fert için hem maddi hem de manevi kıymet taşıyan bir materyaldir.

  in A