Rüyada altın para, umumilikle hayra yorulur ve güzel tabir edilir. Bu rüya ele gelecek mala, mirasa konmuş olmaya, sorunların hafiflemiş olmasına ve mutluluğa delalet etmektedir. Kimi âlimlere göre rüyada görmüş olunan az altın para sorun ve kederken, çokça altın para ise iş yaşamında mutlu edici bir sonuca, sorunlardan feraha ermeye ve bollukun çoğalmış olmasına delalet etmektedir.  Rüyada Birisine Altın Para Vermek

  Bu rüya alimin kaybolmuş olmasına, cahilliğe, yanlış yapacak olmaya ve insanlar arasında hakir olmaya işarettir. Rüyada birisine altın para vermiş olan şahıs herhangi bir mevzuda cahilce hareketlerde bulunur.

  Rüyada Altın Para Bulmak

  Rüyada bulunmuş olan altın para şayet çok sayıdaysa ziyan, sorun ve ulaşmış olacak ıstırapdır. Rüyada altın para bulmuş olan şahsın çocuğundan pekçok hayır ve güzel tutumlar görür. Bu rüya çocukların anne ve babaları olan kişiye ihsanda bulunmasıdır.

  Rüyada Altın Lira Görmek

  Rüyada görmüş olunan altın lira emanet, emanete bırakılan para ve söylenen lafa delalet etmektedir. Rüyası esnasında altın lira takmış olan şahsın eline bol kadar para geçer ve bütün sorunlarından kurtulur.

  Rüyada Altın Para Kaybettiğini Görmek

  Bu rüya dinde noksanlıktır. Rüyada altın para kaybeden şahsın ibadetinde ve namazında yetersizlik vardır. Esasen bu rüya şahsa bir ikazdır. Dünyevi olandan uzaklaşmış olmasına ve ahirete yönelmiş olması gerektiğine yorulmuş olmaktadır.

  Rüyada Altın Para Dağıttığını Görmek

  Rüyada altın para dağıtmış olan şahıs, iyiliksever, namuslu ve insanlara iyilikte bulunmuş olmayı sevmiş olan bir kişidir. Bu şahıs ömrü boyunca insanları sevindirmiş olacak amellerde bulunur.

  Rüyada Saf Altın Görmek

  Rüyada görmüş olunan saf altın takva, dinde sebat etme, dindar bir kimse ve doğru yolda olan şahıs manalarına gelir. Saf altın gören şahsın dini mevzularda bilgi sahibi olduğuna ve ibadetlerinin müspet bulunduğuna delalet etmektedir.

  Rüyada Bir Adet Altın Para Görmek

  Bu rüya insanlara haset eden, fırsatçı ve ikiyüzlü bir adama delalet etmektedir. Bu rüyayı gören ya bu şekilde bir kişiyle karşılaşır veya bizzat öyle olduğu manasına çıkar.

  in A