Rüyada altın görmek, umumilikle mal ve makam maliki olunacağına işaret eder. Rüyada kendine büyük bir parça altın verildiğini gören kimse, devlet kademesinde iyi bir mevkiye çıkmış olacağına tabir edilir. Rüyada altın görmek, toplum arasında saygıdeğer bir insan olmak suretiyle kabul göreceğine işarettir. Kimi rüya tabirlerine göre ise rüyada altın görmek, rüyayı görenin hane maliki olacağına işaret eder. Rüyada altın görmek, kimi vakitlerde hakkınızda hata fikirleri olanları fark etmeniz manasında yorumlanır. Rüyası esnasında altın görmüş olan kimse, şayet hastaysa bu günlerde şifa bulmuş olacağına işaret eder. Rüyada altın görmenin tabiri, umumilikle talihli bir devirden geçeceğinizi simgeler. Rüyada görmüş olunan altını kaybetmek, çok yakın bir dostunuzla ciddi bir biçimde aranızın açık hale geleceğine işaret eder. Rüyada altın yıkadığını görmek, fazlaca çaba harcamış olduğunuz bir işin veya projenin hakkından emeğiyle namusuyla çıkmış olmaya yorumlanır. Rüyada altın dağıttığını gören şahsın, yakın vakit içinde borçlarından kurtuluşa ereceğine işaret eder. Rüyada altın görmüş olan kimse hamileyse altın, bir kız evladının doğacağını müjdeler. Rüyada altın topladığını gören bir şahıs, bu günlerde iş yeri açacaktır. Rüyada altın bilezik görmek, beklenmeyen anda mülk sahibi olmaya kavuşulacağını simgeler. Rüyada altın gerdanlık görmek kadınlar için evlilik müjdecisidir, erkekler içinse devlet dairesinde bir işle meşgul olmaya başlayacağına ya da saygınlık kazanacağının müjdeleyicisidir. Aynı biçimde rüyada altın yüzük takmış olmak ya da görmek gene evliliğin habercisi olmak suretiyle tabir edilir. Başka bir rüya yorumu ise, bu vaziyeti hısımlardan birinin hoşa gitmeyecek bir hadise geçireceğini yorumlar. Kimi vakitlerde ise rüyada altın görmek soruna işaret edebilir. Rüyada altın gören şahsın iki elinde de altın bulunuyorsa soruna yorumlanır. Rüyada gözlerinin altın olduğunu gören bir şahıs, kör olacaktır. Rüyada altın bilezik görmek, erkekler için hüzün, gam ve ıstırap olmak suretiyle tabir edilir. Kadınlar içinse sevinç ve mutluluk manaları taşımaktadır. Rüyada altın bulmuş olmak da gam, hüzün ve sorunlar yaşayacağınıza yorumlanır.Rüyada çeyrek altın görmek, borcu olmamasına rağmen borçlu olmak suretiyle görünmüş olmaya yorumlanır. Rüyada cumhuriyet altını görmek, maddi ziyan manasına gelmektedir ve bu ziyandan ötürü üzülmüş olacağınıza işaret eder. Rüyada külçe altın görmüş olmaksa herhangi bir sebepden ötürü sevmiş olduğunuz bir dostunuzla uzak kalacağınıza işaret eder. Bu halin yaşanmaması için sevdiğiniz kişilere daha çok vakit ayırmış olmanızı ve onları kırıcı ögelerden ırak durmuş olmanızı tavsiye edici kalitete de yorumlanabilir. Rüyada altın görmek, gördüğümüz üzere umumi manada hem madden hem de manen olası vaziyetler dışında rahatlığı ve bolluku simgelemektedir.    in A