Rüyada bina görmek, rüyayı gören kişinin yaşamında ortaya çıkacak olan bir araza delalet eder. Sorunlu bir devir gündeme geleceğine ve bu halin gelmiş oluyorum demesine işaret eder. Öyleki rüyayı gören kişinin evvelden uyarıldığı veya hissettiği bir mevzuda tedbir almayışı sebebi ile bu zorluğa düşeceği yorumlanır. Rüyada bina görmek, rüyayı gören kişiye fayda getirmiş olmayacak işler uğruna kasasını boşaltacağına delalet ederken öte taraftan da rüyayı gören kişinin kimi münakaşalar yaşaması manasına geldiği biçiminde değerlendirmeye tabi tutulur. Rüyayı gören kişi bir müddet atışma ve gürültü yaşayacak dolayısıyla de epeyce gerginlike girmiş olacak anlamına gelir.  Rüyada Bina Satmış olun Almak

  Derde düşmüş olmak biçiminde yorumlanır. Rüyayı gören kişi aslen her şeyi kendisine dert edinmiş olan birisi olmak suretiyle tasvir edilir. Bu kötü özelliği sebebi ile alacağı bir havadis veya yaşayacağı bir olay sebebi ile çok üzüntü duyacak, ağlamış olup, sızlanmış olacak anlamına gelir. İleri yandan da borca girmiş olmaya ve ziyan etmeye yorumlanır.

  Rüyada Bina Çökmesi

  İyi biçimlerde yorumlanmaz. Büyük bir acı ve kayıp manasına çıkar. Ev içinde aile büyüklerinden birinin veya aile fertlerinin her hangi birinin kaybı biçiminde değerlendirmeye tabi tutulur. Bu rüyada hayır mevcut değildir.

  Rüyada Bina Boşluğu Görmek

  Rüyayı gören kişinin hissettiği yalnızlık hissiyatıdır. Rüyası esnasında bina boşluğu görmüş olan kimse yaşayacağı bir musibet karşısında yapacak hiç bir şeyleri yok ve çaresizmiş gibi hissedecek anlamına gelir.

  Rüyada Bina Temeli Görmek

  Yeni kararlar alım yapmak ve güzel adımlar atmak manasına çıkar. Rüyayı gören kişi eskisinden farklı bir iş yapacak olmaya niyetlenmiş anlamına gelir. Bu iş kendine hayır ve sevinç getirecektir.

  Rüyada Bina İnşaatı Görmek

  Rüyayı gören kişinin eksikleri manasına çıkar. Rüyası esnasında bina inşaatı gören şahsın daha şahsi olmak suretiyle çok eksiği vardır ve bunları idrakine vararak, kapatmış olmaya çalışmış olması bir müddet sonra bir ihtiyaç haline gelecektir.

  in A