Rüyada ayakkabı yitirmek, rüyayı gören şahıssın şansızlık yaşayacağına işarete der. Rüyayı gören kişinin kısmeti kapanacak ve üzüntüye gireceği bir evrenin içerisine girmiş olacak biçiminde tabir edilir. Rüyayı gören kişi yaşamış olduğu mutsuzluk sebebi ile sağlığını kaybedecek ve yaşamı alt üzer olacaktır.Rüyada ayakkabı yitirmek ve bulmak, rüyası esnasında şahıs ayakkabısını kaybetmiş ve tekrar bulmuş ise yaşamış olduğu sorunlu günler geride kalacak, asla ummadığı olaylarla karşılaşacak, tüm aksaklıklara rağmen şahsın güclü akidesi yardımıyla bu sorunların başaracak manasına gelir.Rüyada ayakkabı yitirmek, rüya sahibinin düş kırıklığına uğrayacağına, üzülmüş olacağına ve gözyaşı dökmüş olacağına işarete eder. Rüya sahibinin iş yaşamında yaşayacağı sıkıntılara, kazalara ve bir krize delalet eder. Bu sorunlar sebebi ile rüyayı gören kişinin bir enkaz yaşayacağı manasına gelir.    in A