Rüyada ardiye görmek, karmaşık işlerin içinde kalmış olmak ya da şahsın beklemediği bir kargaşadan ötürü ne yapacağını şaşırmış olması biçiminde yorumlanır. Bilhassa ailesel mevzularda çıkmış olacak anlaşmazlıklarda arada kalmış olan rüyayı gören kişinin çok uğraş vereceğini fakat gene de kimseyi etkilemiş olamadığı gibi, var sorunlu hale da çare bulamayacağını bildirir. Bir müddet devam edecek olan tartışmaların, uzlaşmazlıkların, parasal mevzulardaki sorunların işareti olan rüya, kafa karışıklığı ve ruhsal cepheden yorgunluk hissetmiş olmanın de belirtisidir. Hadiselere karşı koymuş olmak yerine, akışına bırakmış olmak gerektiğini ve bu devir içinde yeni işlere girişilmemesini, şahsın aklını toplamadan ani kararlar vermiş olmaktan ırak durmuş olmasını da delalet eder. İş mevzusunda amirlerle çatışmış olma yaşayacak olan rüyayı gören kişinin sakinliğini korumuş olarak vaziyetden en az zararla çıkacağını ve bir müddet sonra her şeyin yoluna gireceğini bildirir.  Rüyada Ardiye Satmış olun Almak

  Yarım kalmış bir işi tamamlamak için teşebbüslerde bulunmuş olacak olan rüyayı gören kişinin, daha evvel yaşamış olduğu bir başarısızlığın ya da aksiliğin neticesinde bir daha kuvvetini toplayarak akli delilleri ön planda tutan bir biçimde hareket edeceğini, giriştiği yolun zor olduğunun idrakinde olsa da yılmadan devam edeceğini ve neticesinde gayesine ulaşacağını, tüm insanlara kendini kanıt ederek kuvvetini kanıtlayacağını tabir eder.

  Rüyada Ardiye Çalışanı Olmak

  Güçlüklerle dolu bir iş ile uğraşmak ve üstesinden gelmek anlamına gelir. Sahip olulması zor bir muvaffakiyetinin şahısı daha da kuvvetli kılacağını, kendine olan itimatını bir daha kazanarak üstlendiği sorumlulukları yerine getireceğini dikkat çeken rüya her şartda ayakta kalmış olmanın, vazgeçmemenin ve başkalarının söylediği olumsuz lafları muhakeme etmeden, doğru bildiğinin yapmış olmanın göstergesidir.

  Rüyada Ardiye Görmenin Psikolojik Yorumu

  Zihin karışıklığının, hedefsiz yaşamanın ve amaç koymuş olmakta zahmet çekmiş olmanın göstergesidir. Şahıs var koşulları doğru çözümleme edemez ve hiç bir şekilde gitmiş olması lazım olan doğrultusu tayin edemez. Kendi kendine hareket etmekte zorlanmış olan, devamlı olmak suretiyle başkalarının yardımı ile ayakta kalmış olmaya çalışmış olan ve kendisi kuvvetinin farkında olmayan şahısların ruh hallerine delalet eder.

  in A