Rüyada dostunun göz yaşı döktüğünü görmek, bu günlerde ondan gelmiş olacak havadislere delalet eder. Rüyayı gören kişi dostunu sevinç veren, onu utlu eden bir gelişmeden haberdar olacak ve onun kadar çok sevinecektir. Bahse konu olan insan rahata kavuşacaktır. Yalnız kimi rüya yorumcularına göre rüyada dostunun göz yaşı döktüğünü görmüş olan kişi, idrakinde olmadan bahse konu olan insanla hüzün verici bir tutumta bulunmuştur.  Rüyada Birinin Göz yaşı döktüğünü Görmek

  Rüyada birinin göz yaşı döktüğünü görmek, rüyayı gören kişiye gerçek yaşamı ile alakalı kimi ikazlar manasına çıkar. Rüyayı gören kişi hayatında kimi istikrarları koruyamamış ve neticesinde kimi sorunlarla karşılaşmıştır. Bu rüya, rüyayı gören kişiye kimi şeyleri bir daha hatırlatacaktır. Şayet gözyaşı döken şahısı tanıyorsa, bahse konu olan insanla olan bağlantıları gözden geçirmelidir, zira ona farklı düşünen tutumlarda huzursuz edici vaziyetler olma ihtimali var.

  Rüyada Gözyaşı döken Bayan Görmek

  Rüyada gözyaşı döken bayan görmek, hayra işaret etmez. Bu günlerde yapılan yanlış hareketler rüyayı gören kişiye çetin bir biçimde çarpmış olacak ve kimi gerçeklerin idrakine varıp üzülecektir. Rüyayı gören kişi yaşamının kimi sahalarında şahsi meseleleri sebebiyle hem kendine hem de etrafına ziyan vermiştir. İnsanları küçümseyip kendini yüceltmesi imkan dahilindedir.

  Rüyada Ağlamak

  Rüyada gözyaşı dökmek, esas yaşamda karşılaşılacak güzel günlere delalet eder. Rüyada gözyaşı dökmüş olmadan göz yaşı döktüğünü görmüş olan kişi, geçmişte yapılanlardan ötürü pişmanlık duymuş olmayı anlatır. Rüyada sessizce gözyaşı dökmek, bolluka ve Yaradan korkusuna işaret eder. Yaradan korkusu rüyayı gören kişiyi rahmete kavuşturur. Rüyada şiddetli göz yaşı döktüğünü görmüş olan kişi, uyanıkken de ağlayacağı bir olayla karşı karşıya gelir.

  Rüyada Birinin Öldüğünü ve Göz yaşı döktüğünü Görmek

  Rüyada birinin öldüğünü ve arka tarafından göz yaşı döktüğünü görmek, dünyalıkları fazlasıyla yaşamaya delalet eder. Rüyayı gören kişi yaşarken çok miktarda dünya nimetlerinden faydalanmış olacak yalnız bir müddet sonra bunlardan sıkılacaktır. Yaptığı şeylerden keyif alım yapmamaya başlayacaktır. Gene de yaşamının devamı için kimi şeylere katlanacaktır.

  in A