İnsan için olmuş ve olacaklar,Ehil kimse için önemli memuriyete delalet eder.Rüyasında Arş-ı Ala’ya (Tanrının dokuzuncu kat gökte bulunan,kudretinin tecelli ettiği mekan) ulaşan kişi,hayatında güzel değişiklikler yaşayacak,işi ve ilişkileri konusunda güzel haberler alacaktır.    in A