Rüyada aşağılanmış olmak, bilakis kıymet, hürmet, sevgi ve itibar görmeye, bu vesileyle kendisini harika ve önem derecesi yüksek hissetmiş olmaya delalet eder. Bu rüya görmüş olan kimse için mutluluk ve sevinç manasına çıkar. Rüya sahibinin övülmeyi ve yüceltilmiş olmayı liyakat gösterecek kadar güzel işler yapmış olacağına ve bedelinde hakkı olan güzel lafları işitmiş olacağına ve şöylece kendisini hem iyi hissedeceğine hem de özgüveninin yükselmiş olacağına tabir edilir.  Rüyada Aşağılandığını Görmek

  Rüyada aşağılandığını görmek de aynı anlama gelir ve rüya sahibinin yüzünü güldürmüş olacak, göğsünü kabartacak ve gurur duymasını sağlayacak laflar duymuş olacağına, yapmış oltukları ile takdire layık görülmüş olmayı liyakat göstereceğine işaret eder.

  Rüyada Hor Görülmek

  Rüyada hor görülmüş olmak veya başka bir tabirle horlanmak, hoşluklarla, iyiliklerle ve hayırlarla karşı karşıya gelmeye işaret eder. Rüyayı gören kişinin Allah azze ve cellenin iradesiyle korunup kollanacağına, işinin kuvvetinin hep denk gideceğine, talihinin kendinden yana olacağına ve kısmetlerinin hiç kesilmeyeceğine delalet eder.

  Rüyada Hor ve Hakir Görmek

  Rüyada hor ve hakir görmek öyleki bir şahsın rüyası esnasında birini hor ve hakir görmüş olması bahse konu olan insanın büyük bir gaflete düşmüş olacağına, yapacağı noksan sebebi ile cemiyetdeki güzel yerini kaybedeceğine, insanlar arasındaki iyi imajının sarsılacağına ve güvenilirliğini kaybeteceğine yorumlanır.

  Rüyada Birini Ufak Görmek

  Rüyada birini küçümsemek, dinden sapmaya, güzel tutumlarını kenara atmaya, namusundan taviz vermeye ve çirkin laflar etmeye tabir edilir. Rüya sahibinin ihanet ve hıyanet içinde olacağına ve kötü tabiatlar edinmiş olacağına yorumlanır.

  Rüyada Dışlanmak

  Rüyada dışlandığını görmüş olan kimse düş kırıklığı yaşayacak anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin büyük hayallerle çıktığı yoldan maksadını elde edemeden döneceğine ve maalesef bulmaya çalıştığını bulamayacağına delalet eder. Şahısı üzüntüye sokacak ve bir müddet tesirinde bırakmış olacak büyük bir şanssızlığın gündeme geleceği biçiminde kabullenilir.

  in A