Sahabeden,sağlığında Cennetle müjdelenmiş on kişiyi topluca görmek,kişinin Cenneti hak edecek ameller işlemesine ve bunda muvaffak olmasına delalet eder.Bu mübarek insanlardan birkaçını bir yerde görmek sevinç ve sürur dolu haberlere ya da bir müjdeye,Abdurrahmaan b. Avf’ı görmek zenginliğe,Onları görmek bazen zorlu ve bir o kadar da şerefli iş ve hizmetlere delalet eder.Allah Teala onların hepsinden razı olsun,bu mevzuu için ayrıca Hulefa-i Raşidin maddesine bakınız.    in A