Rüyada aslan görmek devlet reisi manasına çıkar. Aslanın vücutundan kopmuş olan bir uzvunu görmek veya yemek devlet kurumlarına ve makamlarına delalet eder. Rüyada görmüş olunan aslan bununla birlikte mala ve kuvvete işaret eder. Rüyada aslanın birine ziyan vermiş olması, bahse konu olan insanın bütçesinde ortaya çıkacak olan açık tarafa delalet eder. Rüyası esnasında kendisini aslanın üstünde görmüş olan kimse rakibini mağlup edecek anlamına gelir. Rüyada aslanı yalnızca bir gölge gibi net olmadan görmek, ölüme işarettir. Sağlığı yerinde olan bir şahıs için aslan uzun yaşama, hasta şahıs için ölüme delalet eder. Rüyada aslan kısımından yaralanmış olmak demek, rakiplerin alt ettiği kişilerin himayesi altına girmiş olmak anlamına gelir. Aslan kuvvet ve muvaffakiyet manasına çıkar. Rüyası esnasında aslan görmüş olan kimse, tüm işleri layığı ile yerine getirmiş olma kudretine sahip çıkan şahısdır.  Rüyada Dişi Aslan Görmek

  Rüyada dişi aslan görmek iyi görülmemektedir. Zalim, merhametsiz, egoist ve bilgisiz bir bayana delalet eder.

  Rüyada Aslan Öldürmek

  Rüyada aslan öldürmüş olmak, şahsın kuvvetine, muvaffakiyetine ve muzafferiyetine delalet eder. Rüyası esnasında aslan öldürmüş olan şahıs, yaşamında hep muvaffakiyetli olur ve hep muzafferiyetler sahip olar anlamına gelir.

  Rüyada Aslan Yavrusu Görmek

  Bir bayan rüyası esnasında aslan yavrusunu ve ona süt emzirdiğini görecek olursa, yetişkin bir erkeğe iyiliği dokunacak anlamına gelir. Şayet bir erkek rüyası esnasında aslan yavrusunu emzirdiğini görecek olursa makamı artar, iş yerinde müdür veya şef olur.

  Rüyada Aslan Başı Görmek

  Rüyada aslan başı görmek veya aslan başı bulmuş olmak şahsın mesleğindeki rütbesinin artmasına delalet eder. Rüyada aslanın her hangi bir uzvunu görmüş olan kimse mağlup ettiği şahısdan nasiplenmiş olacak ve rızıklanacak anlamına gelir.

  Rüyada Aslan Taarruzuna Uğramak

  Rüyası esnasında aslan taarruzuna uğramak, rakiplere veya düşmanlara yenilmiş olmak ve onların hizmetine girmiş olmak manasına çıkar.

  Rüyada Aslan Beslemek

  Rüya malikinin, bir devlet kurumunda işe girmiş olacağına, bu iş yardımıyla hem bir haneye sahip çıkacağına, hem ruzurlu bir yaşama ereceğine yorumlanır. İşler harika bir hale dönüşecek, kazanç gün geçtikçe artacak ve sevilmiş olan bir şahsın bir derdine derman olunacak anlamına gelir. Rüyada aslan beslemiş olan birini görmek, kaçan fırsatların son derece büyük kazançla tekrar geleceğine, muvaffakiyetli bir kariyere malik olunacağına, büyük bir projenin başına geçilmiş olacağına, zor dönemlerin geride kalmış olacağına, ters düşülen bir şahıs ile barışılacağına ve memnun bir yuva kurulacağına işarettir. Rüyada dişi aslan beslemiş olmak, bolluklu bir evreye girileceğine ve bu devir içinde birbiri peşine güzel havadisler alınacağına yorumlanır.

  Rüyada Aslan Sevmek

  Rüyayı gören şahsın, bu günlerde anlayışlı ve iyi kalpli bir şahıs ile ortaklığın gündeme geleceğine, sıkıntılı bir bağlantının sona erdirileceğine, resmi bir kurumda üzer bir makama terfi alınacağına, geçmişte yaşanan bir tartışmış olmanın neden olduğu ekonomik ve ruhsal ziyanın telafi edileceğine, çok sevilmiş olan bir şahsın yaptığı bir kusurunun hoşgörü ile karşılanacağına tabir edilir. Rüyada iki aslan sevmiş olmak, hem iş yaşamı hem aile yaşamı içinde çok güzel havadisler alınacağına, sevinç dolu bir evreye girileceğine, yapılan işlerde büyük muvaffakiyetler elde edileceğine, kardeşlerin beraber girmiş oldukları işte harika bir noktaya gelmiş olacağına ve ansızın çok  işle uğraşılacağına işaret eder.

  Rüyada Aslan Kovalaması

  Sorunlarla boğuşulan bir işte atılmış olacak adımlar yardımıyla bol kazanç elde edileceğine, kötü giden bir birlikteliğin düzelmiş olacağına, hüzünlerin mutluluğa dönmüş olacağına, yakın zamanla çok azimli bir biçimde çalışılması yardımıyla büyük mülk sahibi olmaya ulaşılacağına, otomobil veya hane alım mevzusunda kimi adımlar atılmış olacağına ve çocuk maliki olunacağına yorumlanır. Yolculuk edileceğine ve yolculuğun yeni fırsatlar getirmiş olacağına işarettir. Rüyada dişi aslan kovalamış olması, zor geçen bir evrenin peşinden beklenmedik bir biçimde güzel hadiseler gündeme geleceği, hayallerin bu günlerde gerçeğe dönüştürüleceği, dertlerin aşılacağı, mutluluğun gün geçtikçe artacağı, sağlıkla alakalı olan problemlerin çareye ereceği ve ferahlığa çıkılacağı manasına çıkar.

  Rüyada Aslan Saldırısından Kurtulmak

  Pekçok mevzuda kötü vaziyetlerin yaşanmasına, büyük bir hüzün duyulmasına ve tatsızlık çıkmış olmasına vesile olacak bir sıkıntın önüne geçilmiş olacağına, alnının teri dökülmüş olarak yapılan işten son derece büyük bir maddi birikim yapılacağına, zor bir işin hakkından gelinmesi ile beraber kimi işlerin yaşama geçirileceğine ve bu vesileyle çok sayıda insana geçim kapısı açık hale geleceğine delalet eder. Rüyada aslan saldırısından kurtulan zebra görmek, toplumsal yaşam içinde ters düşülen bir şahıs ile orta yolun bulunmuş olacağına, bu vesileyle sevilmiş olan bir şahsın kalbinin kazanılacağına, gezmiş olup görmek için bir seyahate çıkılacağına, çok arzulanan bir şeyin gerçeğe dönüşeceğine yorumlanır. İçten olunan bir şahıs ile yola çıkılacağına tabir edilir.

  Rüyada Aslan Beslemek

  Rüyayı gören kişinin başına şans kuşu konmuş olacağına tabir edilir. Alımı yapılacak kötü bir havadisin peşinden gündeme gelen problemlerin zamanla çözüm bulmuş olacağına, ziyanlı bir alışmışlığın terkedileceğine, platonik olmak suretiyle başlamış olan bir bağlantının alaka duyulan şahsa açılış yardımıyla iki şahsiyet bir hale dönüşeceğine, karanlıkların aydınlanmış olacağına ve depresif bir şahsiyet sergilemiş olan bir hısımının düzelmiş olacağına işaret eder. Rüyada aslan beslemiş olup büyütmüş olmak, değişik bir karakteri olan bir şahsın, çevresindeki kişilerle yaşamış olduğu sıkıntıları çözmüş olması için kendine yardım edileceğine, sıhhat problemleri yaşayan bir hısımının hem madden hem de manen yanında olunacağına ve çok epeycedir sürüp giden bir düşmanlığın sona erdirilmesine önayak olunacağına tabir edilir. Müdürlük gibi üzer seviye bir mevkiye terfi alımı yapılacaktır.

  Rüyada Aslan Yavrusu Sevmek

  Rüyayı gören şahsın, sevdiği bir hısımına tez zamanda yardımcı olacağına, kendine gelmiş olan bir teklifi kabul edeceğine, yapılan bir kusurunun düzeltileceğine, sıcakkanlı bir şahıs olunacağına, çalışmış olma yaşamında çok güzel bir işe malik olunacağına, rakiplerin kazanılan muvaffakiyetler peşinden üzülmüş olacaklarına ve girilen bir yarışmış olun kazanılacağına belirtitir. Rüyada aslan yavrusu sevmiş olmak, doğru adımların atılmış olması ile çok memnun bir yuvaya malik olunacağına, sırta kambur olan bir şahsın yaşamtan uzaklaştırılacağına, zor geçen bir evrenin peşinden çok arzulanan bir işin yapılacağına, bu işten dolayı ırak bir şehre gidileceğine, buraya yerleşileceğine ve yeni bir toplumsal etrafa girileceğine işaret eder.

  Rüyada Aslan Isırması

  Bir tapu sıkıntından veya bir borçtan dolayı resmi bir görevliyle ters düşüleceği, uzun sürmüş olacak bir mahkemeye girileceği, kimi yazışmalar yapılacağı ve bu yazışmaların peşinden biraz ceza ödeneceği manasına çıkar. Rüyada aslan ısırmış olması ve kan gelmiş olması, problemlerin basit bir biçimde çözüme kavuşacağına, parasal olmak suretiyle iyi bir mevkiye kavuşulacağına, gerek kısa gerek uzun vadede harika işler yapılacağına ve aile fertlerinin beraber hareket etmesi yardımıyla güzel günler göreceğine yorumlanır. Yaşanan bir tatsızlığın çözüme kavuşacağına delalet etmektedir.

  Rüyada Aslan Sürüsü Görmek

  Pekçok iş fırsatının yakalanmış olacağına, bozulmuş olan işlerin tekrar düzeltileceğine, büyük bir kazanç kapısı kazanılacağına, iş ile alakalı yeni bir döneme girileceğine, yakın bir arkadaşla bir yola çıkılacağına, bu yolda son derece başarılı işlere imza atılmış olacağına ve iyi bir mevkiye ulaşılacağına tabir edilir. Rüyada aslan sürüsüne girmiş olan birini görmek, çalışmış olma yaşamında riziko alım yapmayı sevmiş olan, türlü aksiyonlara girmiş olan ve bu vesileyle iş yaşamında çok yol kateden bir dost yardımıyla büyük ses getirmiş olacak işlere imza atılmış olacağına, bu vesileyle iş dünyasının başta gelen şahıslarından olunacağına ve türlü mevzularda akıl hocalığı yapılacağına tabir edilir.

  Rüyada Ak Aslan Görmek

  Rüyayı gören kişinin kendine son derece büyük muvaffakiyetler getirmiş olacak, kazanımlarını katbekat arttırmasını sağlayacak bir adım atacağına, sıkıntılı geçen bir iş toplantısından zafere ulaşmış bir biçimde çıkmış olacağına, asla ummadığı aniden çok güzel bir olayla karşı karşıya geleceğine, kapısına gelmiş olan bir şahsa yardım etmesi yardımıyla hayır duaları alacağına ve hayallerine kısa vadede ereceğine belirtitir. Rüyada ak aslan beslemiş olmak, çok muvaffakiyet kazanmış ve yapılan iş mevzusunda büyük deneyim maliki olmuş bir şahıs ile kurulacak bir ortaklığın pekçok fırsatı çekmiş olacağına, başka işlere girmiş olma mevzusunda cesaret vermiş olacağına, iyi bir kariyerin kapısını sonuna kadar açacağına ve pek çok insana rol model olacağına yorumlanır.

  Rüyada Aslan Dövmek

  Devlet dairesinde çalışmış olan bir dosta karşılaştığı bir sıkıntıdan dolayı yardımcı olacağına, kimi sorunlarından kurtulmasını sağlayacağına ve yeni bir yol açacağına delalet etmektedir. Rüyada aslan dövmüş olan birini görmek, beklenmedik aniden karşılaşılan ve harika neticeler vermiş olacak olan bir işe girmiş olup ilerlemiş olmaya ve zengin olmaya yorumlanır.

  Rüyada Aslan Görmenin Psikolojik Yorumu

  Fertin yaşamta rol örnek almış olduğu, öyleki muvaffakiyetlerine imrendiği ve yolundan giderek onun gibi olmak istediği kuvvetli, gösterişli ve itibarlı bir kişinin kendini psikolojik olmak suretiyle çok etkilediği dolayısıyla de şuuraltına yansıdığını görmekteyiz. Fertin pozitif fikirler içinde olduğu ve kıymet verdiği kimi mefhumların arkası sıra gittiği ve idealist bir tavır içinde olduğu manasına çıkar. Rüya sahibinin zor fakat makul ve mantıklı arzuları olduğunu anlatım eden bir rüyadır. Saygınlık sahip olmak tüm insanların istediği ama tüm insanların malik olamayacağı bir kıymetdir bu nedenle çok çalışmış olmayı ve azimli olmayı gerektirir tıpkı tabiatda varlığını sürdürmüş olmaktan çok kısa bir süre olsun vazgeçmeyen bir aslan gibi.

  in A