Rüyada asmak, tek biçimde tabir edilmez. Rüya sahibinin uykusunda astığını gördüğü şeye bağlı olmak suretiyle, değerlendirmen niteliği de değişkenlik göstermiş olmaktadır. Rüyayı gören kişinin uykusunda birini astığını görmüş olması bir iyilik yapmış olacağına veya yararlı bir davranışta bulunacağına yorumlanır ve rüya sahibinin güzel ameller taşıdığına yorumlanır. Rüyayı gören kişinin uykusunda kendini astığını görmüş olması uğursuz olmak suretiyle kabullenilir ve şer olmak suretiyle tabir edilir.  Rüyada Çamaşır Asmak

  Hayırlı işlere işaret eder. Rüya sahibinin aile içinde büyük sevince ve mutluluğa sebep olacak güzel ve pozitif gelişmelerin olacağı manasına çıkar. Ümit vermiş olacak, yüz güldürmüş olacak, moral kaynağı olacak olayların ortaya çıkacağına yorumlanır.

  Rüyada Perde Asmak

  Rüyayı gören kişinin yeni bir hane alacağına veya eskisinden farklı bir işe girişmiş olacağına ve bu iki vaziyetin hangisi yaşanırsa yaşansın kendine muvaffakiyet ve rahat getirmiş olacağına, hem mesleğindeki hem de aile içindeki saadeti arttıracağına işaret eder.

  Rüyada Bayrak Asmak

  Rüya sahibinin programlarını ve projelerini gerçekleştirme fırsatı sahip olacağına, galibiyet kazanacağına, ön programa çıkmış olacağına, rekabet ettiği kişilere ve hasımlarına karşı önemli girişimler yapmış olacağına, ilerlemiş olacağına, yükselmiş olacağına, arzularına ve isteklerine ereceğine tabir edilir.

  Rüyada Çarşaf Asmak

  Rüya sahibinin canına, malına, parasına ve işine gelmiş olacak ziyanlara karşı dikkatli davrandığına, onları sigortalatacağına ve riske edecek hiçbir işe kalkışmayacağına yorumlanır. Rüyayı gören kişi adımlarını hep muhakeme eterek atanmış ol kimse anlamına gelir.

  Rüyada Hijyenik Çamaşır Asmak

  Rüya sahibinin kendisiyle gurur duyacağı ve herkesle göğsünü gere gere paylaşacağı kimi işler yapmış olacağına delalet eder. Rüyayı gören kişi büyük adımlar atacak, anlının akı ile bu halin üstesinden gelecek, pişman veya mahcup olmayacaktır diye kabullenilir.

  Rüyada Çeyiz Asmak

  Rüyayı gören kişinin büyük bir sevindirici olayların gündeme geleceğine, bunu da tüm insanlara duyuru edeceğine işaret eder.

  in A