Rüyada at eti yiyen kimse, insanlar arasında şahane bir isimle anılır. Bindiği atın ayaklarının demirden olması, rüyayı gören kişinin ölümüne işarettir. Atı satışa çıkardığını gören kimse, dünya işleri ile iştigal edip namazlarını terk eder. Bir attan inip başka bir ata bindiğini gören kimsenin vaziyeti değişir. Ve iki hali arasındaki fark, atların arasındaki nüansler gibi olur. İkinci attan da indiğini gören kimse, işini kaybeder ve yerini başkası alır. Bindiği atı beğendiğini gören kimse, Yaradan yolunda mücadeleye gider. Atın üzerinde ve elinde mızrak olduğunu gören kimse, insanlara yük olur ve onları yapmış olduğu arzulardan ötürü usandırır.Rüyada atının boğulduğunu, bir başkasının atını boğazladığını veya atını sel götürdüğünü gören kimsenin hastası varsa, vefat eder. Atının şaşı ve az görür olması geçim darlığı çekmesine, ölü bir atın üzerinde olması sonradan kurtuluşa ereceği hüzün ve ıstırapa delalet eder.Bir atın kendi ile konuşma yaptığını görmek, işinde hayretler içinde kalmasına, bir at veya merkep satmış olun almış olduğunu ve elinde parayı saydığını görmesi, konuştuğu bir lafdan ötürü bir hayır görmesine, atın değerinin biçilip parayı tayin etmemesi, bir hayra nail olup şükrünü yapacağına, atını sattığını gören kimse, kendisi dileği ile işinden çıkmasına, etini yemeği düşünmediği halde atını kestiğini gören, sultanın kendine verdiği maaşın kâfi olmadığına delalet eder.Meçhul bir atın malikini tanımadığı bir haneye veya alana girdiğini görmek, o yere insanlar katında saygın, şerefli bir kişinin geleceğine, bilinmeyen bir atın bir yerden çıkması, o yerden büyük bir insanın göç ederek veya vefatı sebebi ile ayrılmış olacağına delalet eder.Tanıdığı bir kişinin, atının terkisine bindiğini gören kimse, istediği dini veya dünyevi bir işte o kişi ile ilişkiye geçer. Veya o kişi tebası veya ortağı veya halefi olur. Arka tarafına bindiği elemanı tanımıyorsa o kişi ne vaziyetde olursa olsun rüyayı gören kişinin düşmanıdır.Rüyada kısrağının öldüğünü, çalındığını veya kaybolduğunu görmek, hanımının başına bir musibet gelmiş olmasına işaret eder.Kısrağının kişnediğini görmek, malının artmasına ve geçinmesinin genişlemesine, kısrağının sütünü içmesi, sultanın kendine yakın olmasına delalet eder. Rüyada atının kıllarının çok olması, mal ve çocuklarının artmasına, rüyayı gören kişi sultan ise askerinin artmasına delalet eder. Hadım edilmiş at hizmetçidir. Başıboş at zinekar kadındır. Zira o istediği gibi hareket eder. Rüyada posta atına binmek, ecelin yaklaşmasıdır. Rüyada atın zayıflığı şahsın yetkisinin azalmış olmasına delalet eder.    in A