Rüyada atlar görmek, tek biçimde tabir edilmez. Rüyanın değerlendirmesi atların niteliğine ve atların renklerine bağlı olmak suretiyle yapılmakla beraber umumi mana itibariyle şan, şöhret maliki olmaya, yüceliğe, hikmetli kimse haline gelmiş olmaya, kurtuluşa ulaşmaya, makam edinmiş olmaya, çalıma, ihtişama ve hırsa işaret eder. Rüyada atlar görmek, talih ve talih olmak suretiyle kabullenilir ve hayırlı işlere yorumlanır.  Rüyada Ak Atlar Görmek

  Rüya sahibinin hijyenik ve hayırlı fikirleri olduğu manasına çıkar. Rüyayı gören kişinin hayallerinin gerçeğe dönüşeceğine ve gelmiş olacağına dair beklentilerinin bedelini bulmuş olacağına yorumlanır. Rüyayı gören kişinin dualarının ve dileklerinin makbul sayılacağına, şahsın gayelerine ulaşmış olma mutluluğuna ve imkanına ereceğine tabir edilir.

  Rüyada Kara Atlar Görmek

  Rüya sahibinin makam ve iş maliki olacağına, yükselmiş olacağına, ilerlemiş olacağına ve son derece başarılı olacağına işaret eder. Rüyayı gören kişinin rekabet ettiği kişilere karşı muzafferiyetler kazanacağına, hasımına üstün geleceğine, saygınlık sahip olacağına ve son derece fazla kar maliki olacağına yorumlanır.

  Rüyada Kahverengi Atlar Görmek

  Rüya sahibinin hem maddi hem de manevi manada kuvvet kazanacağına, bu vesileyle aile ve meslek yaşamında gerçek mutluluğu ve rahatı yakalamış olacağına delalet eder ve çok hayra yorulması gereken bir rüya olduğu biçiminde tabir edilir. Rüyayı gören kişinin geçim derdi olmadan, sakin ve iyi bir yaşamı olacak anlamına gelir.

  Rüyada Atların Öldüğünü Görmek

  Rüya sahibinin kısmetinin engelleneceği manasına çıkar. Rüyayı gören kişinin iradesi ve kontrolü dışında öyleki hiçbir kabahati olmaksızın eline gelecek fırsatların önüne değişik engellerin çıkmış olacağına, şahsın de bunun için üzülmüş olup, hayıflanmış olacağına işaret eder.

  Rüyada Atların Kesildiğini Görmek

  Rüya sahibi için talihin kapanmasına, işlerin bozulmaya uğramasına, keyifinin, dirlik, düzeninin ve keyfinin kaçmasına yorumlanır. Rüyayı gören kişiye çok uğursuz gelmiş olacak, hanendeki rızkın ve işindeki bollukun azalmış olmasına sebep teşkil edecek bir işle meşgul olmaya başlayacağına ve ziyana uğrayacağına tabir edilir.

  in A