Rüyada ayakkabı yırtılması görmek, şahıs için var vaziyetin çok küçük bir farklılıkla devam edeceği ve daha neticesinde gene aynı sorunların gündeme geleceği manasına çıkar. Bu rüya bununla birlikte rüyayı gören kimsenin yaşam dostunu kaybedeceği biçiminde de tabir edilir. Rüyayı gören kişi için ıstırapa düşeceği yeni bir hadisenin gündeme geleceği, çalıştığı yerde rahatının küllüyen bozulacağı ve içine kapanık, dertli birisi haline geleceği biçiminde tabir edilir. Rüyada yırtılan ayakkabı görmek ikili bağlantılarda yabancı bir memlekette veya başka bir kentde yaşayan kimse ile dostluk kurulacağına ve şahsın yaşamında devamlı bir özlem halinin olacağına da tabir edilir.  Rüyada Ayakkabısının Yırtıldığını Görmek

  Şahsın sağlığında ortaya çıkacak önem derecesi yüksek bir rahatsızlığa ve tıbbi operasyon olma vaziyetine dikkat çeken rüya, yalan söylemiş olmak manasına da gelir. Kötü hallerde kalmış olarak yalan söylemiş olmaya ya da istenmediği halde antipatik bir işe bulaşmış olmaya da delalet eden rüya, bir süre şahsın keyfini bozacak ve onu hüzüne boğmuş olacak hadiseler gündeme geleceğine dikkat çeker. Ailesel eski problemlerin bir daha gündeme geleceğini de bildirmiş olan rüya umumilikle sorun ve gözyaşı manalarına gelir.

  Rüyada Yırtık Ayakkabı Görmek

  Birçok biçimde tabir edilir. Yırtık ayakkabı kimi yorumculara göre şahıs için özlem duyacağı bir aşkın içine düşeceği ve gurbet yolu gözleyeceği manasına çıkar. Bazı değerlendirmelere göre de şahsın çok güvenilir yaşayan ve desiseye, yalana harama kesinlikle el uzatmayan birisi olduğunu bildirir. Şahsın çok cömert olduğunu ve başkalarına yardım etmek ismine ara sıra kendini de kötü hallerde bıraktığını tabir eder.

  Rüyada Ayakkabı Yırtılması Görmenin Psikolojik Tabiri

  Ayakkabı yırtılması umumilikle şahsın masumiyetini kaybettiğini hayal ettiği bir hadisenin kendini anlatır. Bu günlerde ya da geçmişte vuku bulmuş olan bir olaydan dolayı şahıs kendini kirlenmiş, masumiyetini yitirmiş ve tüm insanların gözünde kıymetsiz bir insan olmak suretiyle görür. Bir tür suçluluk psikolojisinin ve kendisine cefa etme vaziyetinin anlatımı olmak suretiyle yorumlanabilir.

  in A