Rüyada ayı yavrusu görmek, insanlara kötülük muhakeme eten ve tüm insanlara kötülüğü dokunan zayıf karakterli bir kişidir. Bu rüya, rüyayı gören kişinin etrafında olan şerlere, belalara ve bunları sağlayan terbiyesiz ve hilekâr kişilere işaret olabilmektedir. Ayı yavrusu bununla birlikte günah işlemiş olmaktan çekinmeyen bir münafıktır. Bu kimse gerçek yüzünü saklamış olarak cemiyet içinde fesat çıkarmış olup, karışıklığa yol açmayı başarır. Bu rüya sahibi etrafındakilere karşı dikkatli olmalıdır. Zira k bu rüya kendine husumet eden ve gerçek yüzünü iyi saklamış olan arkadaş görünümlü bir hasımın işaretçisidir.  Rüyada Ayı Yavrusu Emzirmek

  Bu rüya arzu ve isteklere kavuşmadır. Bu rüyayı gören üzerindeki belaları def ederek, rahata ve mutluluğa erer. Gene hata şahıslardan ve arkadaşlıklardan feraha erme, kendine sorun vermiş olacak platformlardan ayrılmış olma, dost doğru bir yola erme, günahlardan ve yanlış hareketlerden tövbe etme manalarına da gelebilmektedir.

  Rüyada Ayı Yavrusu İle Oynadığını Görmek

  Rüyası esnasında ayı yavrusu ile oynamış olup eğlendiğini görmüş olan kişi, kendine oldukça ziyan vermiş olacak kötü dostlar edinir ve onların fıtratına uyar. Bu rüya, gören şahsın riskli bir durumda olduğunun göstergesidir. Zira doğru yoldan sapıp günahlardan çekinmiş olmamaya, insanlara ziyan vermiş olacak eylemlerde bulunmuş olmaya, pekçok kusuru üzer üzere yapacak olmaya ve düşmanlarla dostluk kurmuş olmaya işaret etmektedir. Bu rüyayı gören tez zamanda asla ummadığı şahıslardan kötülük görür ve ziyana uğrar.

  Rüyada Kendine Bir Ayının Saldırdığını Görmek

  Rüyası esnasında bir ayı taarruzuna uğrayan şahsa gizli bir hasım alenen zulüm etmeye ve onunla uğraşmaya başlar. Bu rüya terbiyesiz ve hilekâr insanlarca kendine kavuşacak dert ve beladır. Bu rüya işe yaramaz ve günahlardan korkmayan bu insanlardan feraha ermesi gerektiğine, yaşamını kontrol etmesi gerekli olduğuna bir delalet etmektedir.

  Rüyada Kendisi Hanende Ayı Yavrusu Olduğunu Görmek

  Bu rüya şahsın yakınlarından kendine kötülük eden tehlikeli bir hasımdır ve yakınlarına dikkat etmesi gerektiğine dair bir ikazdır.

  in A