Rüyada ayna görmek şahsın ideallerini, amaçlarını, ilkelerini ve kıymet kanaatlarını anlatır. Ayna bununla birlikte bayan ile yorumlanır. Şahsın rüyası esnasında düzgün, hijyenik ve kusursuz göstermiş olan bir ayna görmüş olması bütün sorun, dert ve meşakkatları geride bırakacağı ve onlardan kurtuluşa ereceği manasına çıkar. Rüyası esnasında aynaya bakmış olup kendini üstün gören şahsın rüyası çok güzel ve uzun bir yaşamı olacağına delalet eder. Ama bunun tersine rüyada kendisini çirkin, hasta veya yıpranmış görmüş olan kimse üzücü şeyler yaşayacak ve sorunlarla karşı karşıya gelecek anlamına gelir. Henüz evlenmemiş bir kimse rüyası esnasında kendisini aynaya bakarken görecek olursa son derece sevineceği bir havadisle karşılaşacağı manasına çıkar. Bununla birlikte şahsın huzur ve saadet içerisinde bir evlilik yapmış olacağına delalet eder. Rüyada şahsın kendisini aynada sakallı olmak suretiyle görmüş olması cemiyetde kazanç sağlayacağı saygınlığa, sevgiye ve kendine gösterilecek olan hürmete delalet eder. Rüyada aynada güzel ve cici bir yüz görmek mutluluğa, çirkin ve solmuş bir yüz görmekse kötü ve üzücü hadiselerin gündeme geleceğinin habercisidir.  Rüyada Aynanın Kırılması

  Rüyada aynanın kırıldığını görmüş olan kimse çok güvendiği birisi kısımından ihanete uğrayacak anlamına gelir. Öyleki şahsın güvendiği dağlara kar yağacak.

  Rüyada Altın Ayna Görmek

  Rüyada altın ayna görmek, dertten sonra gelmiş olacak esenliğe, bolluğa, bolluka ve dini hissiyatların güçlenmiş olmasına işaret eder.

  Rüyada Süslü Ayna Görmek

  Rüyada süslü ayna gören şahsın yakınları ve yakın dostlarıyla arasında problemler gündeme gelecek ve ayrılık olacak anlamına gelir. Süslü ayna rüyayı gören kişinin davasında haklı olduğu manasına çıkar.

  Rüyada Ayna Almak

  Rüyada ayna satmış olun alım yapmak şahsın sorumsuz tutumları neticende kimi tatsızlıklarla karşı karşıya kalacağı manasına çıkar.

  Rüyada Kırık Ayna Görmek

  Rüyada kırık ayna görmek iyi görülmemektedir. Rüyayı gören kişinin yıkılacağı, gam ve ıstırapa boğulacağı bir acı yaşayacağı manasına çıkar.

  Rüyada Ayna Silmek

  Rüyayı gören şahsın, amaçlarına ulaşmış olmak için ortaya pekçok proje koymuş olacağına, bu projelerden birinin veya birkaçının iyi kazanç sahip olması veya muvaffakiyet getirmiş olması yardımıyla harika işler yapılacağına, imrenilecek bir kariyere ve yeni bir yaşam kurmuş olmak için çok çok büyük bir mal varlığına malik olunacağına işarettir. Rüyada büyük ayna silmiş olmak, hayırlı bir iş kapısının açık hale geleceğine, aile yaşamında büyük bir mutluluğun gündeme geleceğine, kardeşlerin birbirine dayanak vermiş olacağına, dökülmüş olan alınterinin ileride fazlasıyla bedelini bulmuş olacağına ve bereket içinde gündeme geleceğine belirtitir.

  Rüyada Ayna Satmış olun Almak

  Eğitim yaşamında son derece başarılı geçen senelerin peşinden iş yaşamına adım atılacağı, iş ile alakalı olmak suretiyle tecrübesizliğin üstünden atılmış olması yardımıyla daha güzel işlerde çalışılacağı, daha fazla kazanç elde edileceği, aile yaşamının daha kısa vadede kurulacağı ve memnun olunacağı manasına çıkar. Rüyada ayna satmış olun alım yapmak ve cebe koymuş olmak, bu günlerde alımı yapılacak sevindirici bir havadis yardımıyla yoğun geçen iş yaşamının bütün gerginlikinin aniden atılmış olacağına, yakın bir hısımının vefatıyla miras maliki olunacağına, aile fertlerinin de ziyadesiyle sevinç duyacağına ve güzel günlerin başlamış olmak üste olduğuna işarettir.

  Rüyada Ayna Çatlaması

  Rüya malikinin, akrabasının birlik ve beraberliğini ve rahatını kıskanmış olan şahıslar olduğuna, bu şahısların bu günlerde kimi ayak oyunları yapacaklarına,bu sebepden kardeşlerin, temel baban olan kişinin veya benzerlerin anlaşmazlığa düşeceğine, uzun bir müddet bu tartışmış olmanın devam edeceğine ve aile büyüklerinin laflarının de bir faydasının olmayacağına tabir edilir. Rüyada ayna çatlamış olmasına neden olan birini görmek, bu şahısdan veya bu şahsa yakın birisinden kimi kötü işlemler görülmüş olacağına, gerek iş ile alakalı gerek toplumsal hayatla alakalı olmak suretiyle bir problem yaşanacağına,  parasal anlamda büyük bir kayıp verileceğine ve sağlık sıkıntılarının başgöstereceğine tabir edilir.

  Rüyada Ayna Ve Tarak Görmek

  Rüyayı gören şahsın, keyfine düşkün bir şahıs olduğuna, sevdiği şahıs ile birbirlerine çok bağlı olduklarına, temel babası olan kişinin desteğini alacağına, kısa vadede son derece büyük bir aşka yelken açacağına,  hayır duaları alacağına, huzur ve karlı bir işin başına geçeceğine ve kendini sıkan ve üzmüş olan ne kadar şahıs veya vaziyet mevcutsa aşacağına belirtitir. Rüyada ayna ve tarak alım yapmak, şahsın, dış görünüşüne çok ehemmiyet verdiğine, bu vesileyle hem iş mevzusunda hem toplumsal yaşam içinde çok dikkat çektiğine, iş bulmuş olmakta herhangi bir sorun yaşamadığına, büyük muvaffakiyetler kazanacağına, kendine yardım eden insanlara yardımcı olacağına ve bu biçimde memnun olacağına delalet etmektedir.

  Rüyada Ayna Karşısında Namaz Kılmak

  Kendinden yararlanmak istemiş olan bir şahsa yerini bildiren rüyayı gören kişinin, iş veya aile yaşamında problem yaşayan ve epeycedir işsiz olan bir şahsa büyük bir dayanak vermiş olacağına, bu şahısdan bol bol iyi dilekleri alacağına, almış olduğu dualar yardımıyla işlerinin açık hale geleceğine, rekabet ettiği kişilerin üzülmüş olacağına, sevdiği şahısların memnun olacağına ve ferahlığa çıkmış olacağına yorumlanır. Rüyada ayna karşısında dua etmek, büyük çabalarla kurulan işte meydana gelmiş olan meselelerin düzelmiş olması ve yaşanan krizin çok kısa bir süre evvel bitmiş olması için dua edileceğine, duaların Yaradan katında bedelini bulmuş olacağına ve çok sevindirici olayların gündeme geleceğine yorumlanır.

  Rüyada Ayna Karşısında Saç Taramak

  Yurtdışına çıkmış olmak ve orada yaşamakla alakalı hayallerin gerçek olacağına, sıfırdan başlanmış olan işte herkesi şaşırtacak kadar iyi bir mevkiye gelineceğine, rakiplerin geride bırakılacağına, aile yaşamı ile alakalı çok güzel bir havadisin alınacağına, iyi bir nasiple evlilik hayatına girileceğine ve epeycedir arzulanan otomobile malik olunacağına tabir edilir. Rüyada ayna karşısında traş olmak, girilecek bir buluşmadan iş ile alakalı olmak suretiyle büyük bir projenin tasdikinin alınacağına, çalışmış olma esnasında gösterilecek muvaffakiyet yardımıyla yönetimden son derece büyük övgüler gelmiş olacağına, büyük bir adım atılmış olacağına, alaka duyulan bir aile dostuna hissiyatların açıkalanacağına ve bedel alınacağına işarettir.

  Rüyada Ayna Taşımak

  Rüyayı gören şahsın, kendine yalan söylemiş olan bir şahsın yalanını açığa çıkaracağına, bu vesileyle çok zor bir vaziyetin başaracağına, yalanı sürdürmüş olmaya ve ortalığı karıştırmış olmaya çalışmış olan bazılarına hadlerinin bildirilmiş olacağına, bütün problemlerin çareye kavuşması yardımıyla derin bir nefes alacağına ve bundan sonra çıkabilecek dedikodulara ve söylenebilecek yalanlara engel olunacağına tabir edilir. Rüyada ayna taşıyan birini görmek, verilmesi lazım olan bir kararın vakitinde verilmemesi yüzünden iş ile alakalı bir sıralamış olmada geriye düşüleceği, kimi fırsatların kaçırılacağı, daha büyük mutlu edici sonuçların kıyısından dönüleceği, yakın bir dostın desteğine rağmen hiç bir şekilde toparlanılamayacağı ve yapılanların büyük bir kısmının boşamış ol gideceği manasına çıkar.

  Rüyada Duvarda Ayna Görmek

  Ev içinde büyük bir mutluluğun ve rahatın hüküm sürdüğüne, kardeşlerin ve anne baban olan kişinin birbirlerini tuttuklarına, kıskanç ve kötü niyetli şahısların evden ırak tutulmuş olacağına, hayır getirmiş olacak ve pekçok sıkıntıya çözüm olacak bir şahıs ile ortaklığın gündeme geleceğine, bu ortaklık yardımıyla iş aleminde büyük bir tanınırlık kazanılacağına ve ziyan vermiş olmak istemiş olan şahısların ziyana uğrayacağına yorumlanır. Rüyada masada ayna görmek, eğitim yaşamının harika bir biçimde sonlandırılacağına, iş yaşamında rekabet ettiği kişiler çok şaşırtacak atılımlar yapılacağına, problemlerin daha akıllıca çözümleneceğine, dürüst kişilerle yola çıkılacağına, tez zamanda kendisi işine malik olunacağına, maddi ve manevi rahatlık içinde bir yaşama malik olunacağına ve mutlu edici sonuçların peşi arka tarafının kesilmeyeceğine belirtitir.

  Rüyada Ayna Armağan Almak

  Rüya malikinin, gerek aile yaşamının gerekse de toplumsal yaşamının çok renkli olduğuna, yakın zamanla çok arzuladığı ve senelerden buyana hayali kurduğu haneye ereceğine, sabır ve azim göstermiş olması yardımıyla iş yaşamında çok daha yükseklere gelmiş olacağına, muvaffakiyetli bir şahıs olacağına, yaptığı işlerle çok ses etireceğine ve kendine olan itimatının tüm işlerde daha da artış göstereceğine delalet etmektedir. Rüyada sevgiliye ayna armağan alım yapmak, hayırlı bir karar verileceği, bu kararla beraber evlilik yolunda büyük bir adım atılacağı, kıskançlığın zamanla azalacağı, akrabaların ziyadesiyle sevinç duyacağı bir havadis alımı yapılacağı ve mal mülk maliki olunacağı manasına çıkar.

  Rüyada Ayna İstemek

  Kişi, kendini yolda bırakan bazılarından uzaklaşmış olacak, yaptığı bir kusuru bu biçimde telafi edecek, işleri için yeni bir yolçizecek, kazanımlarını arttırmak için adım atacak, dikkatini çekmiş olan ve kendini kötü etkilemiş olan kimi şeyleri yaşamından çıkartmış olacak ve rahatlayacak anlamına gelir. Rüyada anadan ayna istemiş olmak, yapılan işte parasal anlamda büyük bir boşluğa düşüleceğine, bu halden feraha ermek için anne kısımından bir hısımdan yardım isteneceğine, yardımın alınacağına ve bu vesileyle işlerin düze çıkartılacağına tabir edilir.

  Rüyada Ayna Görmenin Psikolojik Yorumu

  Ayna, gerçekliği mevzusunda belki de en dürüst ve en kızılamayacak objedir bizlerin yaşamımızda. Hem kişilerin söylemiş olmaya basit cesaret edemeyeceklerini gösterir  hem de son derece adil ve güvenilirtir. Rüyada görmüş olunan ayna objesi fertin gerçekçi bir yaklaşıma ve davranışa malik olduğunun bir anlatımıdır. Açık sözlülüğüne, yaşamındaki ve çevresindeklere karşı sürekli yalansız ve yansız olduğuna delalet eder ve gerek iş, gerek dostluk, gerekse hususi yaşamındaki bütün bağlantılarından de ilk beklentisi kendisisi gibi duru olunmasıdır. Ayna objesi bir de fertin bir mevzuda kafasının karışıklığını da yansıtabilir. Bu halde belki de kendine ayna tutmuş olacak ve onun fikren netleşmesine yardımcı olacak bir insana ihtiyaçı olma ihtimali var.

  in A