Malda meydana gelen azalma,şüpheli ve haram kazanç sahibi için borçlanmaya,zarar görmeye ve sahte gösterişe,Kazancı helal ve meşru olan kimsenin malındaki azalma faziletle birlikte malda meydana gelecek olan artışa ve berekete,Maddi ve manevi her varlıkta müşahade edilen azalma bunların değer kazanmasına delalet eder.    in A